DPH3400 - DPH3700

For krevende miljøer
Flere tusen testmil har resultert i en diagonalplog for krevende miljøer med store snømengder.
DPH har en unik konstruksjon som slynger snøen ut med høy fart i en bratt vinkel.
Den unike konstruksjonen gjør at snøen akselererer ut av plogen i høy hastighet. Snøen kastes høyt og langt fra veibanen.
Plogen lager dermed minimalt med brøytekant, noe som er et vanlig fenomen når man bruker tradisjonelle ploger. Selv ved lave hastigheter fungerer plogen svært tilfredsstillende.
Unik sikkerhet
DPH er i likhet med andre Mählers-produkter bygget for å være så trafikksikker som mulig for omgivelsene, plogbilføreren og lastebilen.
Dette har konstruksjonsteamet til Mählers løst ved å utstyre DPH med et fjærende og utløsende system i plogens bunndel.
De individuelt utløsende skjærholderne forebygger skader på plogen og kjøretøyet, hindrer retningsendring ved påkjøring av oppstikkende hindringer eller hvis plogen skjærer ned i veibanen.
I tillegg har parallellogrammets dreiesylindre innebygde sjokkventiler som utløses ved ev. påkjøring av en hindring.
Høyre side av plogen er kledd med glideplast som skåner for eksempel autovern.
Posisjonslys og reflekser er standard. Du kan bestille plogen med reflekser som er i tråd med bestemmelsene på de ulike markedene.
Samlet gjør alle disse sikkerhetsdetaljene DPH til en av markedets sikreste høytkastende ploger.

Tekniske Spesifikasjoner

Typ DPH3400 DPH3700
Arbeidsbredde (mm): 3 400 3 700
Arbeidsbredde 30° (mm): 3 000 3 200
Arbeidsbredde 37° (mm): 2 750 2 950
Høyde høyre (mm): 1 800 1 880
Høyde venstre (mm): 820 820
Vridning (°): 37 37
Skjærvinkel (°): 35 35
Slitestål (st): 4 4
Slitestål lengde (mm): 2x915+2x792 915
Slapseskjær (st): 6 6
Vekt inkl. feste (kg): 1 260 1 295
Vekt inkl. slaps (kg): 1 350 1 400

Fordeler DPH
• Høy kastehøyde allerede ved lave hastigheter
• Maksimal sikkerhet med fjærende/utløsende skjærholder, som reduserer faren for personskader og materielle skader
• Ytterligere sikkerhet med sjokkventiler på parallellogrammets dreiesylindre reduserer skader ved påkjøring av hindringer
• Kraftig konstruksjon for krevende miljøer
• Sliteplast på høyre side for å skåne autovern
• Kan også leveres med slapseskjær
Standardutstyr
• DPH uten slapseskjær leveres med slitesko.
• DPH med slapseskjær leveres med massive hjul.
• Hardmetallstål
• SVV brøyteplate eller kobling til Mählers radarfeste
• Hydraulisk tilkobling med standard Norsk Tema- koblinger
• Kantbeskyttelse
Øvrig utstyr (valgfritt)
• Hjul
• Slitskor i hardmetall
• Sideforskyvning 160 mm til venstre
• Øvrig innfesting i henhold til aktuelle standarder for bl.a. Sverige, Finland og Tyskland.