DPD

DPD3400 - DPD3700

De siste årene har sikkerhet vært et av mottoene i Mählers utviklingsarbeid, og i likhet med andre diagonalploger har også DPD fjærende skjærholdere. Dette innebærer en kraftig redusert risiko for skader på plogen, samt risiko for retningsendring ved påkjøring av oppstikkende hindringer eller om plogen skjærer seg ned i underlaget.
– Mange av våre kunder har lang erfaring med ploger med faste skjær og vet hvilke risikoer som oppstår hvis plogen hogger inn i veibanen, og derfor utstyrt vi plogen med fjærende skjærholdere, sier Roar Wehn, salgs- og markedssjef hos Mählers.
Roar Wehn sier at utviklingen av DPD er basert på kundeønsker. Når vi var ferdig med kravspesifikasjonene, gikk vi til tegnebordet og deretter til produksjon og testing av prototyper.

Tekniske Spesifikasjoner

Typ DPD3400 DPD3700
Arbeidsbredde (mm): 3400 3700
Arbeidsbredde 30° (mm): 3000 3200
Arbeidsbredde 37° (mm): 2750 2950
Høyde på sider (mm): 1500 1600
Høyde i midten (mm): 1180 1180
Slitestål (st): 4 4
Slitestål lengde (mm): 2x915+2x792 915
Vridning (°): ±37 ±37
Angrepsvinkel (°): 35 35
Vekt uten slaps/moddskjær (kg): 1330 1380
Vekt med slaps/moddskjær (kg): 1540 1590

Fordeler
• Fås i to bredder, 3400 og 3700 millimeter.
• Stor vingehøyde i begge retninger, med en utforming som ruller snøen lett.
• Svingbar +- 37 grader og kaster bra i begge retninger.
• Fjærende skjærholdere for optimal sikkerhet
• Positiv skjærende angrepsvinkel på 55 grader for effektiv ploging uansett forhold.
• LED-lys og reflekser for maksimal synlighet
• Kan leveres med slapsskjær som tilvalg for maksimalt rent resultat.
Standard
• DPD uten slapseskjær leveres med slitesko.
• DPD med slapseskjær leveres med massive hjul.
• Hardmetallstål
• SVV brøyteplate eller kobling til Mählers radarfeste
• Hydraulisk tilkobling med standard Norsk Tema- koblinger
• Kantbeskyttelse
Tilbehør
• Hjul
• Slitskor i hardmetall
• Sideforskyvning 160 mm til venstre
• Øvrig innfesting i henhold til aktuelle standarder for bl.a. Sverige, Finland og Tyskland.