Høvelskjær

Med Mählers høvelskjær for lastebil kan du optimere evnen til å løsne masse ved å justere bladvinkel, skjærvinkel og trykk. Bladene er svært anvendelige så vel sommer som vinter. Mählers grøftegravingsvinge og grusstrengspreder tilhøre favorittredskapene på enhver velutstyrt veihøvel. To nødvendige tilbehør for effektivt veivedlikehold.