Hero bild

Effektive snøploger, spredere, kost, sommerutstyr og høvelskjær for lastebil, hjullaster, traktor, veihøvel

AB MÄHLER & SÖNER ble grunnlagt i 1895 i Hoting og holder nå til i Rossön som ligger i den nordlige delen av Jämtland, Sverige.

Til tross for vår lange historie, har vi ikke stagnert i vår utvikling. Vi jobber stadig nytenkende og utvikler nye produkter. Det har ført til at vi nå er markedsledende i Norden når det gjelder veivedlikehold året rundt.

Vi kan foreslå og levere komplette utrustninger for lastebil og veihøvel. Vår lydhørhet for kundenes synspunkter gjør at Mählers hele tiden forbedrer og fornyer produktprogrammet. Sats på Mählers du også – da er du sikret rett metode og produkt samt optimal økonomi og produksjon.

Mählers leverer 5,5 meter brede snøploger til flyplasser på Grønland – Gir raskere Brøyting av flyplassene

Den svenske plogprodusenten Mählers leverte nylig tre Mählers DP55 diagonalploger til Grønland. Plogen er en 5,5 meter bred snøplog spesialbygd for å rydde snø på flyplasser og andre store flater som krever ekstremt raske responstider…

John Kristian prøver den nye fjellplogen i Norge

Mählers har utviklet en ny høytkastende diagonalplog for lastebil. Til vinteren 2019– 20 ble det produsert fem førserieeksemplarer for endelig testing, og en av dem er blitt testkjørt i traktene rundt Mo i Rana.

Mählers vedlikeholder våre veier på en sikker måte

I mer enn 100 år har Mählers vært synonymt med kvalitetsredskaper og er proffenes førstevalg for snørydding og sikker veivedlikehold i Skandinavia.