DPM

DiagonalPlog Modul – unik konstruksjon med individuelt opphengte og fleksible skjærholdere
DPM, DiagonalPlog Modul, har en unik konstruksjon med individuelt opphengte og fleksible skjærholdere samt slapsskjærkassetter som følger veibanen svært godt. Dette gir stille og rolig drift med maksimalt ryddet veibane. Som på alle andre ploger fra Mählers er skjærholderne av utløsende type, noe som gir optimal sikkerhet.
DPM fås i tre bredder og er utviklet for å gi en såkalt «svart vei», altså en helt ren vei der alt av snø og slaps er fjernet fra asfalten. Et nyutviklet parallellogram gjør at plogen følger underlaget svært godt, og kombinert med fleksible skjærholdere og individuelt opphengte slapsskjærkassetter klarer DPM å ploge rent også på ujevne veier.
Som navnet antyder er det også en plog som er oppbygd med ulike moduler. Dette gjør at man kan få en rekke ulike utførelser på samme ramme. Diagonal med en forhøyet side i ulike høyder, dobbel med forhøyning på begge sidene, metall- eller plastmantel. Ja, du velger selv hva som passer nettopp ditt behov.
En nyutviklet type sideforskyvning øker fleksibiliteten ytterligere, da føreren kan skyve plogen opptil 400 mm ut til hver side. Kombinert med en sideplog gir det mulighet til å øke den totale plogbredden. Det gjør det også enklere å ploge snø bak hindringer, f.eks. midtrabatter og annet som man ellers ikke kommer til eller må fjerne med annet utstyr.

Teknisk information

Typ DPM37 DPM40 DPM43
Skjærbredde (mm): 3 700 4 000 4 300
Minste arbeidsbredde (mm): 2 799 3 033 3 267
Arbeidsbredde 30° (mm): 3 165 3 429 3 693
Høyde høyre (mm): 1 500 1 500 1 500
Høyde venstre (mm): 1 168 (1 500) 1 168 (1 500) 1 168 (1 500)
Vridning (°): ±40 ±40 ±40
Sideforskyvning (tilbehør) (mm): ±400 ±400 ±400
Slitestål (st): 6 eller 4 5+1 eller 2+3 7 eller 4+2
Slitestål lengde (mm): 610 eller 915 610 eller 915 610 eller 915
Skjærvinkel (°): 20 20 20
Antall moddskjærseksjoner (st): 12 13 14
Totalvekt (kg): 1 236 1 480 1 546

Fordeler DPM
• Spesifikt designet for å være «svartveiplog»
• Utløsende og individuelt opphengte skjærholdere for høyeste sikkerhet
• Fleksible polyuretanskjærholdere følger veibanen og gir stille og rolig drift
• Mulighet til å bytte mellom ulike hardheter på skjærholderne
• Integrerte slapsskjær gir rent resultat (svart vei)
• Vridning ±40°
Forenklet vedlikehold
• Skjærholdere svært enkle å skifte ut
• Få smørepunkter forenkler vedlikeholdet
• Ingen smørepunkter under plogen
Tilbehør
• Hjul eller slitesko
• Sideforskyvning ±400 mm