DPF

For de virkelig store høydene
DPF, også kalt «fjellplogen», er en videreutvikling av DPH høytkastende diagonalplog. Med en lignende konstruksjon, men med en ytterligere forhøyning fra 1880 til 2100 mm samt en unik utforming av utkastet, gir DPF høy ytelse for de mest ekstreme miljøene.
Den unike konstruksjonen gjør at snøen akselererer ut fra plogen i høy hastighet. Snøen kastes høyt og langt fra veibanen. Plogen lager dermed minimalt med plogkant, noe som er et vanlig fenomen når man bruker tradisjonelle ploger. Selv ved lave hastigheter fungerer plogen svært tilfredsstillende.
Unik sikkerhet
DPF er, i likhet med andre produkter fra Mählers, bygget for å være så trafikksikker som mulig for omgivelsene, plogbilføreren og kjøretøyet. DPF har derfor et fjærende og utløsende system i bunnen av plogen. De individuelt utløsende skjærholderne forebygger skader på plogen og kjøretøyet, hindrer retningsendring ved påkjøring av oppstikkende hindringer eller hvis plogen skjærer seg ned i veibanen.
I tillegg har parallellogrammets dreiesylindre innebygde sjokkventiler som løser ut ved ev. påkjøring av en hindring. Høyre side av plogen er kledd med glideplast som skåner for eksempel autovern. Posisjonslys og reflekser er standard. Du kan bestille plogen med reflekser som er i tråd med bestemmelsene på de ulike markedene. Samlet gjør alle disse sikkerhetsdetaljene DPF til en av markedets sikreste høytkastende ploger.

Tekniske Spesifikasjoner

Typ DPF3700
Arbeidsbredde 0° (mm): 3 700
Arbeidsbredde 30° (mm): 2 950
Arbeidsbredde 40° (mm): 2 820
Min transportbredde 43° (mm): 3 000
Høyde høyre (mm): 2 100
Høyde venstre (mm): 890
Vridning (°): Venstre ±29 Høyre ±43
Skjærvinkel (°): Stålholder 50° Polyetan 55°
Slitestål (st): 4
Slitestål lengde (mm): 915
Vekt inkl. feste (kg): 1 375

Fordeler DPF
• Høy kastehøyde allerede ved lave hastigheter
• Maksimal sikkerhet med fjærende/utløsende skjærholder, som reduserer faren for personskader og materielle skader
• Ytterligere sikkerhet med sjokkventiler på parallellogrammets dreiesylindre reduserer skader ved påkjøring av hindringer
• Kraftig konstruksjon for krevende miljøer
• Sliteplast på høyre side for å skåne autovern
• Innvendig skjerm som hindrer oversprut
• Bygd for et krevende fjellmiljø
• Ny type skjærholdere som følger veibanen og gir lite støy for miljøet. (Polyetanskjærholdere)
Standardutrustning
• DPF leveres med slitesko og ski
• Hardmetallskjær
• Svensk standard VV-95 eller kobling til Mählers radarfeste og til SVV Norsk innfesting
• Hydraulisk tilkobling: 4 stk. TEMA-5011
• Kantbeskyttelse
Øvrig utstyr (tilvalg)
• Hjul
• Sideforskyvning 160 mm til venstre
• Øvrig innfesting i henhold til aktuelle standarder for bl.a. Norge, Finland og Tyskland
• Polyetanskjærholdere