DPF

För de riktigt höga höjderna
DPF, även kallad ”Fjällplogen” är en vidareutveckling av DPH högkastande diagonalplog. Med en liknande konstruktion men med en ytterligare förhöjning från 1880 till 2100 mm samt en unik utformning av utkastet ger DPF prestanda för de mest extrema miljöerna.
Likt sin förebild gör den unika konstruktionen att snön accelererar ut ur plogen i hög hastighet. Snön kastas högt & långt från vägbanan. Plogen bygger därmed en minimal plogkant, vilket är vanligt förekommande fenomen vid användning av konventionella plogar. Redan vid låga hastigheter, levererar plogen mycket tillfredsställande.

Unik säkerhet
DPF är likt andra Mählersprodukter byggd med tanke att vara så trafiksäker som möjligt för omgivningen, plogbilsföraren och fordonet. DPF har därför ett fjädrande & utlösande system i plogens bottendel. De individuellt utlösande skärhållarna i polyuretan gör att skären följer vägens ojämnheter, ger en tystare gång, förebygger skador på plog och fordon, förhindrar riktningsändring vid påkörning av uppstickande hinder eller om plogen skär ned i vägbanan.

Utöver detta har parallellogramets vridcylindrar inbyggda chockventiler som löser ut vid ev. påkörning av ett hinder. Höger sida av plogen är beklädd med en glidplast som skonar exempelvis vägräcken.
Positionsljus och reflexer är standard. Det är möjligt att beställa plogen med reflexer som överensstämmer med respektive marknads bestämmelser.
Sammantaget gör alla dessa säkerhetsdetaljer DPF till en av marknadens säkraste högkastande plogar.

Teknisk information

Typ DPF3700
Arbetsbredd (mm): 3 700
Arbetsbredd 30° (mm): 2 950
Arbetsbredd 40° (mm): 2 820
Min transportbredd 43° (mm): 3 000
Höjd höger (mm): 2 100
Höjd vänster (mm): 890
Vridning (°): Vänster ±29 Höger ±43
Skärvinkel (°): Länkage 40 Polyuretan 35
Slitstål (st): 4
Slitstål längd (mm): 915
Vikt inkl. fäste (kg): 1 375

Fördelar

 • Hög kasthöjd redan vid låga hastigheter
 • Maximal säkerhet med fjädrande/utlösande skärhållare minimerar olycksrisk med person och sakskador
 • Ytterligare säkerhet med chockventiler på parallellogramets vridcylindrar reducerar skador vid påkörning av hinder
 • Kraftig konstruktion för krävande miljöer
 • Slitplast på höger sida för att skona vägräcken
 • Invändig skärm som förhindrar att kall rykande snö åker över plogen
 • Byggd för krävande fjällmiljö
 • Flexibla polyuretanskärhållare följer vägbanan och ger lugn och tyst gång

Standardutrustning

 • DPF levereras med slitsko och slitmede
 • Hårdmetallskär
 • Polyuretanskärhållare
 • Svensk standard VV-95 alt. koppling till Mählers radarfäste
 • Hydraulisk anslutning: 4 st TEMA-5011
 • Kantskydd

Övrig utrustning (tillval):

 • Hjulställ
 • Sidoförskjutning 160 mm till vänster
 • Övrig infästning enligt resp. standard för bl.a. Norge, Finland och Tyskland