Diagonalplog DPH

Högkastande diagonalplog för krävande miljöer
Tusentals testmil har resulterat i en diagonalplog för krävande miljöer med stora snömängder.

DPH har en unik konstruktion som får snön att slungas ut med hög fart i en brant vinkel.

Den unika konstruktionen gör att snön accelererar ut ur plogen i hög hastighet. Snön kastas högt & långt från vägbanan.

Plogen bygger därmed en minimal plogkant, vilket är vanligt förekommande fenomen vid användning av konventionella plogar. Redan vid låga hastigheter, levererar plogen mycket tillfredsställande.

Unik säkerhet
DPH är likt andra Mählersprodukter byggd med tanke att vara så trafiksäker som möjligt för omgivningen, plogbilsföraren och fordonet.

Detta har Mählers konstruktionsteam löst genom att utrusta DPH med ett fjädrande & utlösande system i plogens bottendel. De individuellt utlösande skärhållarna förebygger skador på plog och fordon, förhindrar riktningsändring vid påkörning av uppstickande hinder eller om plogen skär ned i vägbanan.

Utöver detta har parallellogramets vridcylindrar inbyggda chockventiler som löser ut vid ev. påkörning av ett hinder.
Höger sida av plogen är beklädd med en glidplast som skonar exempelvis vägräcken.

Positionsljus och reflexer är standard. Det är möjligt att beställa plogen med reflexer som överensstämmer med respektive marknads bestämmelser.

Sammantaget gör alla dessa säkerhetsdetaljer DPH till en av marknadens säkraste högkastande plogar.

Teknisk information

Typ DPH3400 DPH3700
Arbetsbredd (mm): 3 400 3 700
Arbetsbredd 30° (mm): 3 000 3 200
Arbetsbredd 37° (mm): 2 750 2 950
Höjd höger (mm): 1 800 1 880
Höjd vänster (mm): 820 820
Vridning (°): 37 37
Skärvinkel (°): 35 35
Slitstål (st): 4 4
Slitstål längd (mm): 2x915+2x792 915
Moddskär (st): 6 6
Vikt inkl. fäste (kg): 1 260 1 295
Vikt inkl. moddskär (kg): 1 350 1 400

Fördelar

 • Hög kasthöjd redan vid låga hastigheter
 • Maximal säkerhet med fjädrande/utlösande skärhållare minimerar olycksrisk med person och sakskador
 • Ytterligare säkerhet med chockventiler på parallellogramets vridcylindrar reducerar skador vid påkörning av hinder
 • Kraftig konstruktion för krävande miljöer
 • Slitplast på höger sida för att skona vägräcken

Standardutrustning

 • DPH utan moddskär levereras med slitskor.
 • DPH med moddskär levereras med massiva hjul.
 • Hårdmetallskär
 • Svensk standard VV-95 alt. koppling till Mählers radarfäste
 • Hydraulisk anslutning: 4 st TEMA-5011
 • Kantskydd

Övrig utrustning (tillval):

 • Hjulställ
 • Slitskor i hårdmetall
 • Skärhållare i plyuretan 
 • Sidoförskjutning 160 mm till vänster
 • Övrig infästning enligt resp. standard för bl.a. Norge, Finland och Tyskland.