Friktionsmätare

Friktionsmätare är en anordning som används för att mäta vägbanans friktion. Mätaren kopplas på valfritt fordon och består av hjul som fälls ned mot vägbanan för att mäta den aktuella friktionen.