TWO - Traction Watcher One

Friktionsmätare

TWO är konstruerad för mätningar både på vägar och flygplatser. För väganvändning är TWO monterad så att mäthjulen är kantade upp med fordonets vänstra hjul. För flygplatser är hjulen i centrum. De två hjulen kan också monteras på släpvagn.  

Friktionsmätaren är väldigt lättanvänd och mäter friktion i hastighetsintervallet 2-110 km/h. Det innebär att produkten även är möjlig att använda för gångbanor och cykelbanor.

I transportläget lyfts två hjul från marken. Enheten sänks automatiskt till mätläget när en mätning initieras. Hela processen, lyft, sänkning – inklusive markstyrning styrs av två datorprogram. Operatören trycker bara på START eller STOP-knappen.

+ TWO är en friktionsmätutrusting och består av hjul som fälls ned i vägbanan för att mäta aktuell friktion.

+ Utrustningen kan kopplas på valfritt fordon och är konstruerad för både vägar och flygplatser.

+ TWO mäter friktion i intervallet 2-110 km/h, vilket betyder att den även kan användas på gång- och cykelbanor.

Teknisk information

Typ TWO
Vikt (kg): 75
Vikt inkl. fäste (kg): 95
Längd (mm): 1089
Bredd (mm): 534
Höjd (mm): 565