TWO - Traction Watcher One

Friksjonsmålingsutstyr

TWO er designet for målinger på både veier og flyplasser. For bruk på veien er TO montert slik at målehjulene stilles opp med kjøretøyets venstre hjul. For flyplasser er hjulene i sentrum. De to hjulene kan også monteres på en tilhenger.
Friksjonsmåleren er veldig enkel å bruke og måler friksjon i hastighetsområdet 2-110 km / t. Dette betyr at produktet også kan brukes til gangveier og sykkelstier.

I transportmodus løftes to hjul fra bakken. Enheten senkes automatisk til målemodus når en måling startes. Hele prosessen, løfting, senking – inkludert bakkekontroll kontrolleres av to dataprogrammer. Operatøren trykker bare på START- eller STOPP-knappen.

+ TWO er et friksjonsmålingsutstyr og består av hjul som bretter seg ned i veibanen for å måle strømfriksjonen.
+ Utstyret kan kobles til ethvert kjøretøy og er designet for både veier og flyplasser.
+ TO måler friksjon i intervallet 2-110 km / t, noe som betyr at den også kan brukes på gang- og sykkelstier.

Teknisk information

Typ TWO
Vekt (kg): 75
Vekt inkl. feste (kg): 95
Lengde (mm): 1089
Bredde (mm): 534
Høyde (mm): 565