Skylttvätt

– för ökad säkerhet

Smutsiga vägskyltar innebär en ökad trafikfara av många olika anledningar. Synligheten av viktiga budskap som hastighetsbegränsningar och varningar försämras. Även förmågan att se skyltarna försvagas, framför allt i mörker då reflexerna som sitter på skyltarna täcks över av smuts.

Mählers skylttvätt FCW 5.8 är anpassad för rengöring av bland annat trafikskyltar, vägräcken, vägtunnlar och vertikala väggar. Skylttvätten kopplas på lastbilens främre plogfäste och styrs via ett eget styrsystem. 

Längst fram på den treledade armen sitter ett vridbart fäste som möjliggör att rikta spolmunstyckena exakt dit rengöring behövs. Försörjningen av vatten sker endera via en extern pump alternativt via en inbyggd pump som pumpar vatten från en vattentank som monteras på lastbilens flak.

Skylttvätten uppfyller europeiska säkerhetskrav.

Teknisk data

Typ Mått
Räckvidd: 5 800 mm
Vikt: 750 kg
Min. lastkapacitet bärare: 6 500 kg
El: 24v
Max hastighet vid spolning: 15 km/h
Max transporthastighet: 60 km/h
Mått ihopfälld, bredd: 2 506 mm (se måttskiss)
Mått ihopfälld, höjd: 2 387 mm (se måttskiss)

Hydraulikkrav bärare: 

Fordonet ska vara utrustat med en hydraulkrets med två styrenheter: 

  • En krets med ett nominellt flöde på 20 ± 5 l/min. vid 75 % av nominellt motorvarvtal och ett nominellt tryck på minst 175 bar enligt EN 15431 för anslutning till elektrohydraulisk ventil, för att styra skylttvättens rörelser. 
  • Den andra kretsen med ett nominellt flöde på 60 ± 5 l / min. vid 75 % av motorns märkhastighet och ett märktryck på minst 230 bar, för att driva vattenpumpen.