Hero bild

Mählers lanserer ny høytkastende diagonalplog – «En av markedets sikreste ploger»

Mählers lanserer en ny egenutviklet høytkastende diagonalplog for lastebiler. Den nye plogen går under produktnavnet DPF 3700, også kalt «fjellplogen». Den nye plogen er testet vinteren 2019–20 og skal etter planen gå i serieproduksjon høsten 2020.

Til vinteren 2019–20 produserte Mählers fem førserieeksemplarer av den nye fjellplogen DPF 3700, for endelig testing for å sikre kvalitet og sikkerhet. Plogen er beregnet for veier med store snømengder og der det er behov for å kaste snøen over høye brøytekanter og så langt fra veien som mulig. Fjellplogen bygger på rammen til den populære og høytkastende plogmodellen DPH fra Mählers.

– Vi jobber kontinuerlig med å utvikle eksisterende og nye produkter for mer effektiv snørydding og veivedlikehold. I den nye DPF 3700 har vi foredlet DPH, som allerede er en stabil diagonalplog for svært krevende miljøer. Med en unik konstruksjon som kaster snøen ut i en bratt vinkel med høy akselerasjon, kan plogen håndtere store snømengder på en effektiv måte. Snøen kastes derfor både høyt og langt fra veibanen, sier Ingemar Nyberg, adm. dir. og konstruktør hos Mählers.

Også sikkerheten har vært i fokus ved utviklingen av den nye plogen.

– Det blir stadig mer fokus på sikkerhet, og i utviklingen av DPF 3700 har det vært en viktig faktor. Vi har derfor utstyrt den med utløsende skjærholdere, noe som gjør den til en av markedets sikreste høytkastende ploger, sier Roar Wehn, salgs- og markedssjef hos Mählers.

Vellykket plogtesting i skarpt kundemiljø

John Kristian Jacobsen i det norske selskapet J Jacobsen Transport AS er en førerne som har fått teste plogen. Selskapet har ni lastebiler, der fire går på snørydding (pluss tre Volvo hjullastere og en Valtra traktor). Selskapet har veivedlikeholdet på totalt 20 mil veinett, men også i boligområder, bensinstasjoner og lignende i og rundt Mo i Rana.

– Den er fleksibel og pendler fint på ujevne veier. Den tar rent langs kantene og kaster snøen langt, sier John Kristian Jacobsen, som også liker at Mählers har en sikkerhetsfilosofi rundt den nye plogen.

Den nye fjellplogen DPF 3700 er – akkurat som andre ploger fra Mählers – utstyrt med utløsende skjærholdere som gjør det risikofritt å kjøre på faste hindringer, som for eksempel oppstikkende steiner, kumlokk eller lignende. Da utløses skjærholderen og gir etter for hindringen uten at plogen eller bilen skades.

– Å produsere ploger med faste stål burde idag ha blitt forbudt, da de nyeste brøytebilene ikke lenger har noe fjæring i plogfestet. Dette burde de som setter krav til utstyr i kontraktene hatt med pga trafikksikkerhet. Dette finnes som er krav i EU (EN13021), sier Roar Wehn.

Plogen går i serieproduksjon til vinteren 2020.

FAKTA – fordeler DPF:
• Høy kastehøyde og lang kastelengde
• Maksimal sikkerhet med fjærende/utløsende skjærholdere som reduserer faren for personskader og materielle skader
• Ytterligere sikkerhet med sjokkventiler på parallellogrammets dreiesylindre, som reduserer skader ved påkjøring av hindringer
• Kraftig konstruksjon for krevende miljøer
• Sliteplast på høyre side for å skåne autovern

Publicerat: 19 mars, 2020