Mählers utvikler unikt konsept

Mählers nye diagonalplog Flexiway, som ble lansert før denne vinteren, har revolusjonert snøryddingen for å oppnå såkalt ”svart vei”.
Men allerede til neste vinter kommer det en ny og forbedret Flexiway.
– Vi har tatt de første skrittene mot en mer effektiv og moderne plogteknikk, men vi sier oss ikke fornøyd med det. I løpet av høsten vil vi innføre en ny teknikk som tar plogingen til et nytt nivå, sier Stig Engström, adm. dir. i Mählers.

Mählers unike diagonalplog bygger på et helt nytt onsept som er utviklet for å tilfredsstille de stadig strengere kravene til økt ploghastighet og såkalt svart vei, altså veier der det ikke ligger igjen snø eller slaps etter plogingen.

– Flexiway bygger blant annet på at føreren tilpasser skjærtrykket etter det aktuelle underlaget. Hvis det er lett ploging, justeres trykket slik at plogen følger veibanen med et minimalt trykk. Hvis det er litt tyngre ploging der det kreves et hardere skjærtrykk, justerer føreren enkelt dette via Mählers nye styresystem MC2, sier Stig Engström.

Stig Engström fortsetter å snakke om plogens egenskaper.
– Takket være en avansert trykkovervåking av plogen spiller det ingen rolle om veibanen er ujevn. Plogen holder samme skjærtrykk hele tiden, og dette sikrer
optimalt resultat. Dette gir også føreren mulighet til å øke ploghastigheten.

Miljø og økonomi
– Riktig plogtrykk bidrar også til mindre stålslitasje, redusert drivstofforbruk og mindre veislitasje. Flexiway gir altså både miljømessige og økonomiske
fordeler. Flexiway kan også sideforskyves opptil 450 millimeter på hver side. Dette betyr en mer effektiv ploging rundt trafikkdelere og andre hindringer langs veiene, som gjør plogingen vanskelig med en tradisjonell plog som ikke kan sideforskyves.

Før vinteren 2013-2014 oppgraderes plogen på en rekke punkter. Blant annet blir plogboksen forsterket og løftegeometrien forbedret slik at plogen løfter
både jevnere og høyere enn før. Men det stopper ikke der.

– I løpet av høsten innfører vi en ny teknikk. Nøyaktig hva det dreier seg om, kan jeg ikke si nå. Det handler bl.a. om patentspørsmål som må løses først, sier Stig Engström.

www.mahlers.se/flexiway

Publicerat: 22 mai, 2014