Mählers utvecklar unikt koncept

Flexiway, ett helt nytt koncept för en effektivare snöplogning, lanserades inför vintern 2012–2013. Nu finns Flexiway II med en rad uppdateringar som gör jobbet ännu mer effektivt. Bland annat har plogen förstärkts på ett antal punkter och lyftgeometrin förbättrats, vilket gör att plogen lyfter både jämnare och högre.

Mählers unika diagonalplog bygger på ett för branschen helt nytt koncept som utvecklats för att möta de allt hårdare kraven om ökad ploghastighet och så kallad svart väg, alltså vägar där det inte får finnas någon snö eller modd kvar efter plogningen.

– Flexiway II är konstruerad så att föraren kan anpassa skärtrycket efter rådande underlag. Är det lätt plogning justeras trycket så att plogen följer vägbanan med ett minimalt tryck. Är det lite tyngre plogning, där det krävs ett hårdare skärtryck, justerar föraren detta enkelt via Mählers nya styrsystem MC2, berättar Stig Engström, vd på Mählers, och fortsätter.

– Tack vare en avancerad tryckövervakning av plogen spelar det ingen roll om vägbanan är ojämn. Plogen håller samma tryck hela tiden och med detta säkerställs maximalt resultat. Detta ger också föraren möjlighet att öka ploghastigheten.

Miljö och ekonomi

– Rätt plogtryck bidrar också till att stålslitaget minskas, minskad bränsleförbrukning, mindre vägslitage och tystare gång. Flexiway II ger alltså både miljömässiga och ekonomiska fördelar. Flexiway II är också möjlig att sidoförskjuta upp till 450 millimeter på vardera sidan. Detta betyder en effektivare plogning kring trafikdelare och andra hinder längs vägarna, som gör plogningen besvärlig med en konventionell plog som inte går att sidoförskjuta.

mahlers.se/flexiway

Publicerat: 22 maj, 2014