"Snölastaren är oslagbar"

Vintern delade Sverige i två delar – en så gott som snöfri sydlig del och en nordlig del där snön har vräkt ner. Så i norr har väghållarna fått jobba hårt för att få bort snö från gator och torg.

– Vi kan bara ploga ett antal gånger innan de mindre gatorna proppas igen, berättar Daniel Sydlén, maskinförare hos Skellefteå kommun

Snöröjning kostar de svenska kommunerna mångmiljonbelopp varje år. Då blir det en självklarhet att hela tiden effektivisera jobbet. Därför har Skellefteå kommun, i likhet med många andra, valt att investera i en ny Mählers snölastare.

– Snölastaren är oslagbar när det gäller att snabbt och säkert forsla bort stora mängder snö, säger Daniel Sydlén.

Skellefteå kommun praktiserar flera olika arbetsmetoder för att få ut snön ur staden. Med en alldeles ny Mählers snölastare arbetar Daniel Sydlén på två olika sätt. Där det finns utrymme kastar Daniel upp snön strax utanför plogkanten. Där det inte finns utrymme, lastas snön direkt upp på lastbilsflak.

Den här dagen arbetar Daniel med att kasta upp snön bredvid vägen och på så sätt skapar han utrymme för ytterligare plogning.

– Den här sträckningen har jag redan kört ett par gånger i vinter, berättar Daniel medan han matar in slungan i snöplogkanten längs Mullbergsvägen.

Många fördelar

Han berömmer Mählers konstruktion av snölastare som klarar hårt packad snö och som i den senaste generationen utrustats med en miljömotor från Mercedes samt ett nytt proportionellt styrsystem.

– Det nya styrsystemet slår allt, menar Daniel som berömmer hur exakt och mjukt det går att styra funktionerna.

Han poängterar också att den lilla joysticken ger en bra ergonomi som medför att timmarna i hjullastaren inte blir jobbiga. Till nya styrsystemet hör också en display som ger föraren all nödvändig information om bland annat motortemperatur, bränsle, varvtal och belastningsvakt.