"Snølasteren er uslåelig"

Vinteren delte Sverige i to deler – en så godt som snøfri sydlig del og en nordlig del der snøen har lavet ned. Så i nord har brøytemannskapene vært nødt til å jobbe hardt for å få bort snø fra gater og torg.

– Vi kan bare brøyte et antall ganger før de mindre gatene tettes til, forteller Daniel Sydlén, maskinfører hos Skellefteå kommune.

Snørydding koster de svenske kommunene mange millioner hvert år. Da blir det en selvfølge at man hele tiden forsøker å effektivisere arbeidet. Derfor har Skellefteå kommune, i likhet med mange andre, valgt å investere i en ny snølaster fra Mählers.

– Snølasteren er uslåelig når det gjelder å fjerne store mengder snø raskt og sikkert, sier Daniel Sydlén.

Skellefteå kommune praktiserer flere ulike arbeidsmetoder for å få snøen ut av byen. Med en helt ny Mählers snølaster arbeider Daniel Sydlén på to ulike måter. Der det er plass, kaster Daniel snøen opp rett utenfor brøytekanten. Der det ikke er plass, lastes snøen direkte opp på lastebilflak.

Denne dagen arbeider Daniel med å kaste opp snøen ved siden av veien og på den måten lager han plass til ytterligere brøyting.

– Denne strekningen har jeg allerede kjørt et par ganger i vinter, forteller Daniel mens han mater inn snøfreseren i brøytekanten langs Mullbergsvägen.

Mange fordeler

Han berømmer Mählers’ konstruksjon av snølastere som klarer hardt pakket snø og som i den nyeste generasjonen er utstyrt med en miljømotor fra Mercedes samt et nytt proporsjonalt styresystem.

– Det nye styresystemet slår alt, mener Daniel som berømmer hvor nøyaktig og mykt det er å styre funksjonene.

Han poengterer også at den lille joysticken gir en god ergonomi, og det medfører at timene i hjullasteren ikke blir slitsomme.

Det nye styresystemet har også et display som gir føreren all nødvendig informasjon om blant annet motortemperatur, drivstoff, turtall og belastningsvakt.