Hero bild

Marknadens bredaste plog ger svart väg i ett enda drag

Entreprenören Mesta ansvarar för den största delen av Norges vägnät och det handlar om allt från smala vägar som ringlar sig runt fjordar och berg upp till regelrätta fjällvägar. I Mestas åtagande ingår även väghållning av stora Europavägar och inför vintern 2016-2017 bestämde sig företaget för att köpa nio stycken av Mählers senaste innovationer – Caway.

Ett system som innebär att en 5,5 meters sidoplog sitter infäst på en lastväxlarram som då även kan utrustas med en saltspridare.

Hela systemet monteras på några minuter och omställningstiden från ”vanlig” anläggningsbil till plogbil är rekordsnabb. I kombination med frontplogen erhålls en total röjningsbredd på 7,5 meter och det täcker då nästa hela bredden på en tvåfälts-väg.

Sju av Caway-systemen går på området kring Romerike och där är kravet så kallad ”svart väg”. Två ytterligare Caway-system går på E6 i Östfold-området och Mesta räknar med att spara på antalet plogturer genom den rekordbreda röjningsbredden som erhålls samtidigt som samma lastbil saltar vägen efter sig.

Caway sidoplog är uppbyggd i tre separata element för bäst anliggning mot vägbanan, den har fjädrande stålhållare för maximal säkerhet, är möjlig att utrusta med extra moddskär samt går att ställa trycket mot vägbanan för bästa resultat beroende på rådande förhållanden. Med anledning av bredden på sidoplogen samt att det ska ligga en salt-tunna på flaket krävs det att lastbilen är en av så kallad tridem-modell.

Norske plogåkaren Kjell Sveiven är en av de åkare som kör med Caway och han berömmer systemet för att gå stadigt och vara effektivt. När han kör sin plogsträcka så kör han först med Caway-bilen, sedan kommer en ”vanlig” plogbil efter och skickar iväg strängen utanför vägen och en tredje plogbil tar av och påkörningsfälten. Ett effektivt upplägg som ökar effektiviteten avsevärt.

I Järfälla, Sverige testar Svevia en av fjolårets prototyper som då gick i Gävle-området och även där är det positiva tongångar. Det är alltså att räkna med att se Caway snöröja längs de större vägarna i framtiden.