Hero bild

Markedets bredeste plog gir bar vei i én omgang

Entreprenøren Mesta har ansvaret for det meste av veinettet i Norge, og det dreier seg om alt fra smale veier inn og ut langs fjordarmer og opp til regelrette fjellveier. I kontrakten til Mesta inngår også veivedlikehold av store Europaveier, og før vinteren 2016–2017 besluttet selskapet å kjøpe inn ni av Mählers nyeste innovasjoner – Caway.

Et system som innebærer at en 5,5 meters sideplog festes til en krokramme, som da også kan utstyres med saltspreder. Hele systemet monteres på noen minutter, og omstillingstiden fra «vanlig» anleggsbil til plogbil er lynrask. I kombinasjon med frontplogen oppnår man en total snøryddingsbredde på 7,5 meter, og det dekker nesten hele bredden på en tofelts vei.

Sju av Caway-systemene brukes i Romerikstraktene, og der er kravet såkalt «bar vei». To av Caway-systemene brukes på E6 i Østfold-området, og Mesta regner med å redusere antallet plogturer takket være den rekordstore snøryddingsbredden man oppnår, samtidig som lastebilen salter veien etter seg.

Caway sideplog består av tre separate elementer for best mulig kontakt mot veibanen, den har fjærende stålholdere for optimal sikkerhet, kan utstyres med ekstra slapsskjær, og man kan regulere trykket mot veibanen for optimalt resultat under de rådende forhold. På grunn av bredden på sideplogen og fordi det skal ligge en salttønne på flaket, kreves det at lastebilen er av såkalt tridem-modell.

Den norske plogføreren Kjell Sveiven er en av de som kjører med Caway, og han berømmer systemet for sin stabilitet og effektivitet. Når han kjører plogstrekningen, kjører han først med Caway-bilen, og deretter kommer det en «vanlig» plogbil og sender strengen ut av veien, før en tredje plogbil tar av- og påkjøringsfeltene. Et effektivt opplegg som øker produktiviteten betraktelig.

I Järfälla i Sverige tester Svevia en av fjorårets prototyper, som den gang gikk i Gävle-området, og også der er det positiv utvikling. Man må altså regne med å få se Caway ploge langs de store veiene i tiden som kommer.