Hero bild

Jörn väljer Rasco sandspridare och plogar från Mählers

Att sköta vägunderhållet på de smala, branta och krokiga vägarna runt Mo i Rana stad kräver både en skicklig chaufför och rätt utrustning. Kombinationen Jörn Johansen, Mählers & Rasco är ett av recepten som fungerar perfekt.

Mählers News utsände träffar Jörn Johansen som driver företaget J Johansen Trp, AS på en av vägarna som han sköter underhållet på. Vi börjar med att åka en liten bit utanför villakvarteren och den istäckta vägen ringlar sig brant uppåt genom ett skogsparti. Jörn aktiverar sandspridaren och efter honom strös ett jämt lager av sand ut och direkt har greppet förbättrats radikalt. Ett par kilometer längre upp slutar vägen vid en vändplan och där stannar vi för en liten pratstund och för att titta på utrustningen. Jörn berättar att han nyligen säkrade ett 7 års kontrakt på totalansvaret för vägunderhållet av ca: 30 km gator & väg för uppdragsgivaren Rana kommun och i upphandlingen var det angivet att varken fordon eller utrustning fick vara äldre än 8 år.

– Ett så pass långvarigt kontrakt innebar att jag kunde satsa på helt ny utrustning och då investerade jag i den nya Scanian, en R730 med komplett väghållningsutrustning med diagonalplog, hyvelblad och Rasco sandspridare från Mählers.

– Jag bytte också hjullastare till en ny Volvo L70H som även den går på det 7-åriga kommunkontraktet berättar Jörn. Vi tittar lite närmare på Rasco sandspridaren som är av modellen SOLID och den består av en 8 m3 stor sandbehållare, ett matarsystem med band som matar fram sanden till spridartallriken.

– Jag har tidigare kört med andra fabrikat av sandspridare och tycker helt klart att Rascos spridare är ett stort framsteg säger Jörn. Mo i Rana tillåter enbart natursand och det är lite olika fraktioner som används. Trots att sanden inte är saltblandad så matar spridaren fram sanden fint säger Jörn. Spridningsbredden kan varieras från 2 meter till 9 meter. Detta och mängden sand samt spridningsriktning sköter Jörn från en kontrollpanel inne i hytten.

– Ja, den är både enkel att manövrera och själva spridarfunktionen fungerar väldigt bra säger Jörn och pekar på den ställbara tallriken längst bak på sandspridaren. Sandspridaren sitter monterat på ett ”vanligt” tippflak och kan snabbt tas av i de fall Jörn behöver använda flaket till andra uppdrag.

– Jag har så pass många varierande uppdrag så det gäller att vara flexibel, säger Jörn innan det är dags för att åka till ett villaområde med branta, krokiga och isiga gator som måste sandas och hyvlas. När vi har anlänt området så tar det inte lång tid innan Jörn har hyvlat och sandat hela kvarteret. Något som uppskattas av de boende på den södra sidan av Mo i Rana, som Jörn Johansen och ansvarar för.