Hero bild

Jørn velger Rasco sandspredere og ploger fra Mählers

Når man har veivedlikeholdet på de smale, bratte og svingete veiene i området rundt Mo i Rana, trenger man både en dyktig sjåfør og riktig utstyr. Kombinasjonen Jørn Johansen, Mählers og Rasco er en oppskrift som fungerer perfekt.

Mählers News’ utsendte møter Jørn Johansen, som driver selskapet Johansen Transport AS, på en av veiene han har vedlikeholdet på. Vi begynner med å kjøre et lite stykke utenfor boligområdet, og den isete veien slynger seg bratt oppover gjennom et skogsområde. Jørn starter sandsprederen og legger ut et jevnt lag med sand, noe som umiddelbart gir et betydelig bedre veigrep. Et par kilometer lenger oppe ender veien på en snuplass, og her stopper vi for å slå av en prat og se litt nærmere på utstyret.

Jørn sier at han nylig sikret seg en 7-årskontrakt på totalansvaret for veivedlikeholdet av ca. 30 km gater og veier for oppdragsgiveren Rana kommune, og i anbudet var det krav om at verken kjøretøy eller utstyr måtte være eldre enn 8 år.

– En såpass langsiktig kontrakt betydde at jeg kunne satse på helt nytt utstyr, og da investerte jeg i den nye Scaniaen, en R730 med komplett veivedlikeholdsutstyr med diagonalplog, høvelblad og Rasco sandspreder fra Mählers.

– Jeg byttet også ut hjullasteren med en ny Volvo L70H, som også går på 7-årskontrakten med kommunen, sier Jørn. Vi tar en nærmere kikk på Rasco-sandsprederen, som er av modellen SOLID, og den består av en 8 m3 stor sandbeholder, et matesystem med bånd som mater frem sanden til spredeplaten.

– Jeg har tidligere kjørt med andre sandspredermerker og mener helt klart at Rascos spredere er et stort fremskritt, sier Jørn. I Mo i Rana er det kun tillatt med natursand, og det brukes litt ulike fraksjoner. Til tross for at sanden ikke er blandet med salt, mater sprederen sanden fint frem, sier Jørn. Spredningsbredden kan varieres fra 2 til 9 meter. Dette og sandmengden samt sprederetningen styrer Jørn fra et kontrollpanel i førerhuset.

– Ja, den er enkel å betjene, og selve sprederfunksjonen fungerer svært godt, sier Jørn og peker på den justerbare platen bakerst på sandsprederen. Sandsprederen er montert på et «vanlig» tippflak og kan raskt tas av når Jørn må bruke flaket til andre oppdrag.

– Jeg har såpass mange ulike oppdrag, så det er kunsten å være fleksibel, sier Jørn før det er på tide å kjøre til et boligområde med bratte, svingete og isete gater som må sandes og høvles. Vel fremme tar det ikke lang tid før Jørn har høvlet og sandet hele kvartalet. Noe de vet å sette pris på, beboerne på sørsiden av Mo i Rana, som Jörn Johansen også har ansvaret for.