Styrsystem MC2B

Mählers styrsystem MC2B kan kombineras för både drift av hyvelblad och plogar. De flesta funktionerna styrs till stor del av en joystick. Systemet är påbyggbart och kan styra befintlig utrustning. Manövrering sker då från styrenheten.

  • Systemet är av CANBUS-typ
  • Valet mellan att styra plog eller hyvelblad sker via knappar på manöverlådan
  • Styrsystemet uppfyller säkerhetsnorm EN 13849-1 som började gälla fr.o.m. 2012-01-01
  • Systemet kräver av säkerhetsskäl att en
  • PVG-ventil eller ON/OFF-ventil monteras före hydraulpaketen för att tryck inte ligger på när ingen funktion körs
  • Vred för att justera skärtryck på Flexiway eller hyvelblad

Tillbehör – display
För maximal kontroll av Mählers utrustning. I displayen avläses bl.a. följande:

  • Möjlighet att utläsa felkoder
  • Läsa av olika tryck i systemet
  • Grafisk visning av funktioner som är aktiverad
  • Justering av parametrar (OBS! Endast för servicepersonal)