Hero bild

– Tok oss på alvor

Da de skulle anskaffe nye ploger tok Horne Maskin AS kontakt med flere leverandører. Kvaliteten på Mählers-produktene viste seg å være god. – Men det avgjørende for oss var hvordan Mählers fulgte oss opp, sier eier og driver, Halvar Horne.

Horne Maskin holder til i Hyllestad kommune i Sogn og Fjordane. Her har de ansvaret for brøyting og salting av omtrent 140 kilometer fylkesveg, klassiske vestlandsveier med sjø på den ene siden og fjell på den andre, samt noe gang- og sykkelvei. Noen partier har mye snø, andre mindre.

– Mählers ville låne oss en DPH3400. De tok oss og våre behov på alvor, og fulgte oss opp. Plogen kom til oss i midten av mars 2016, og når april kom hadde vi allerede bestilt to! Vi ville være tidlig ute, vi regnet med at det kom til å bli rift om disse plogene etter hvert som de ble introdusert for markedet, sier Horne.

Avgjørende på dårlig vei

Han og hans kollegaer kjørte noen gode økter under prøvingen, og opplevde en stabil plog med lite støy, og som ga et godt resultat.

– Det viktigste var at den gikk veldig rolig over skjøtene i veibanen der vi vanligvis merker at plogene lugger kraftig. Dette var svært positivt, og helt avgjørende. Vi har veldig mye dårlig vei med lapper og skjøter. Det gir en mer behagelig hverdag for sjåførene. Det er og tryggere at redskapene har avfjærede stål. Testplogen hadde også sideskyv, som gjør at man flytter ytre linje lenger ut på høyre side, og kan derfor ligge bedre plassert med bilen på smale veier, sier Horne. Horne var så fornøyd, at han la ut følgende på firmaets Facebook-side:

Facebook-skryt

«Det har vore spennande å få prøve denne og vi synest plogen svarer til forventningane. Plogen er lettkøyrt og gir et godt brøyteresultat. Plogen har godt kast i lav hastigheit. Liker godt at plogen heng stødig og er stabil i transport posisjon. Er og godt nøygd med utløyser på slitestålet då plogen går rolegare over asfaltlapper enn det andre utstyret vi har. Plogen har og hydraulisk sideskyv, dette er positivt om ein ynskjer plogen lenger ut på høgre side». Horne har også merket seg andre ting enn selve plogens yteevne, som han liker veldig godt.

– Plogen er såpass lettkjørt at vi merker det på dieselforbruket. Og det er jo greit, det, sier han. To av fem ploger er nå Mählers. Snart skal de tre andre byttes ut.

– Det er høyst sannsynlig at det blir Mählers igjen, avslutter han.