Hero bild

John Kristian prøver den nye fjellplogen i Norge

Mählers har utviklet en ny høytkastende diagonalplog for lastebil. Til vinteren 2019– 20 ble det produsert fem førserieeksemplarer for endelig testing, og en av dem er blitt testkjørt i traktene rundt Mo i Rana.

Plogen har betegnelsen DPF 3700, der «F»-en i modellnavnet står for fjellplog. Den er en videreutvikling av Mählers tidligere modell DPH (der «H»-en står for høytkastende). I begge tilfellene er plogene beregnet for veier med store snømengder der det er et stort behov for å få løftet og kastet snøen over store brøytekanter og så langt fra veien som mulig.

John Kristian Jacobsen i selskapet J Jacobsen Transport AS er en av sjåførene som har testet plogen i vinter. Han og hans medarbeidere har ni lastebiler, der fire går på snørydding (pluss tre Volvo hjullastere og en Valtra traktor). Selskapet har veivedlikeholdet på totalt 20 mil veinett, men også i boligområder, bensinstasjoner og lignende i og rundt Mo i Rana.

Vinteren 2019–20 er snødybden over to meter på fjellovergangene (februar), men den kan bli helt opp til fire meter enkelte vintre. Da Mählers News var på besøk, hadde John Kristian Jacobsen kjørt 300–400 mil med den nye plogen, montert på en Volvo FH750, 2018 6×4 Tridem, og han er fornøyd så langt.

– Den er fleksibel og pendler fint på ujevne veier. Den tar rent langs kantene og kaster snøen langt, takket være plogens utforming, sier han. John Kristian liker også Mählers sikkerhetsfilosofi da den nye plogen, i likhet med andre ploger fra Mählers, har utløsende skjærholdere som gjør det risikofritt å kjøre på faste hindringer som for eksempel oppstikkende steiner, kumlokk eller annet. Da utløses skjærholderen og gir etter for hindringen uten at plogen eller bilen skades.

Etter å ha samlet inn synspunkter og fakta fra alle testkjøringene, gjenstår det nå et par mindre justeringer før «fjellplogen» går i serieproduksjon til vinteren 2020–21.