Mählers fyller 125år

Fra hestetrukne landbruksredskaper til datastyrte snøploger for lastebiler, Mählers – en 125 år lang reise som bare fortsett

For 125 år siden, i 1895, startet Hans Oskar Mähler et smieverksted i Hoting. Lite visste han da at selskapet skulle bli en av Nordens største produsenter og leverandører av snøryddingsutstyr for lastebiler og veihøvler. Til å begynne med fokuserte virksomheten på reparasjon og produksjon av landbruksredskaper og tømmerkjelker. I 1919 tok sønnen Nils Johan Mähler over driften under navnet «N.J. Mählers Smides & reparationsverkstad». Han bygde et noe større verksted og fortsatte produksjonen i større skala, og da bilen ble et stadig vanligere syn på de norrlandske veiene, utvidet Nils Johan verkstedet for bilreparasjoner. I 1939 ble det bygget et helt nytt verksted, men det ble bare delvis brukt av Nils Johan, fordi det svenske militæret tok beslag i halve bygningsmassen til garasje. I krigsårene gikk mye av selskapets kapasitet med til å reparere militærets kjøretøyer.

Plogproduksjonen skyter fart
Nils Johan hadde fire sønner som i årenes løp skulle jobbe mer og mer for faren. I 1945 gikk de inn som deleiere, og selskapet byttet navn til Mähler & Söner. Det var i løpet av de påfølgende årene at grunnlaget ble lagt for dagens virksomhet. Sønnene Oskar, Martin, Mats og Sven valgte å utvide sortimentet med hesteploger for snørydding i skogen, og da traktoren tok over for hesten på midten av 50-tallet, begynte de i stedet å produsere traktor- og lastebilploger. Det svenske vegvesenet skulle snart bli selskapets største kunde. Brødrene Mähler var alle aktive i produksjonen. Oskar Mähler var blant annet med på å utvikle en skogstraktor i tett samarbeid med montøren Olle Persson. Et produkt som skulle passe selskapets vår- og sommerproduksjon. «Kvicke», som maskinen ble kalt, ble raskt en storselger, før den ble utkonkurrert av de store skogstraktorene. Vi rakk nok å selge et 40-tall maskiner, sier Oskar.

Rotorklipperen var et annet produkt de hadde, i tillegg til snøplogene. Det var en maskin som ble brukt til å klippe ned busker og kratt langs landeveiene. Timingen for klipperen var perfekt, da motstanden mot plantevernmidler
skjøt fart på midten av 70-tallet. Sammen med det svenske vegvesenet utviklet Mählers den første slapseplogen, som ble en av selskapets største suksesser.

Enorm vekst
I løpet av de neste årene videreutviklet Mählers produktene for snørydding og veivedlikehold, og selskapet skulle bli et av de dominerende i bransjen. Selskapet hadde en enorm vekst, og på begynnelsen av 70-tallet hadde man over 70 ansatte. Den enorme veksten gjorde at selskapet i 1972 flyttet hele virksomheten fra Hoting til betydelig større lokaler i Rossön, som hadde blitt ledige etter konkursen til Bröderna Anderssons.

Mange organisatoriske og eiermessige endringer
I 1979 skjedde det en stor endring i selskapets historie. Da kjøpte de ansatte selskapet av brødrene Oskar, Martin og Mats Mähler. Den gamle familiesmien fra 1895 ble et kooperativ, men de gamle eierne ble igjen i selskapet som ansatte.

I 1989 var det klart for den neste store endringen i selskapsstrukturen og eierforholdene. Da ble nemlig det tradisjonelle selskapet slått sammen med 14 andre selskaper, som inngikk i investeringsselskapet Camfore. I 1990 utvidet man lokalene i Rossön med et verksted på totalt 4500 kvm inkl. kontorer. I 2000 fant det sted enda en større eierskapsendring, da selskapet ble overført til familiene Stjärnström og Åsling samt det regionale investeringsselskapet Aktiva med til sammen 93 % av eierkapitalen.

engcon går inn som eier
I 2006 var det klart for den neste endringen, da Strömsund-selskapet engcon, verdensledende produsent av tiltrotatorer for gravemaskiner, kjøpte 22 prosent av aksjene i Mählers. Samme år kjøper Mählers også den norske plogprodusenten Tellefsdal, et kjøp som ganske snart skulle vise seg å ikke gi synergieffektene man hadde håpt på. I 2009 kjøper engcon alle aksjene fra Åsling-familien og blir dermed hovedeier av Mählers. Selskapet gjør deretter endringer i produksjonen i løpet av de neste årene. På samme måte som engcon, går Mählers fra å være en «A til Å»-produsent til å bli en mer rendyrket monteringsenhet.

Lakkeringsanlegg, skjæremaskiner, sveiser osv. selges, og fabrikken får mer plass til lager og montering. I 2014 opprettes Mählers AS med etablering av salgskontor og egen organisasjon i Norge. Per i dag består den norske delen av 3 personer + ekstra supportressurser i Sverige.

Teknologisk sprang
I forbindelse med at engcon gikk inn som eier, ble det startet en reise for å modernisere en så langt tradisjonell bransje. Fra å ha vært mer eller mindre «døde» produkter som ble styrt opp, ned eller til sidene, ble det nå skissert
mer «smarte» produkter. Blant annet utviklet man diagonalplogen Flexiway, som via en datamaskin kan stilles inn for å få nøyaktig riktig trykk mot veibanen. Nå kunne man få såkalt «svart vei» i og med at Flexiway skraper veibanen helt ren for snø og slaps. Sideplogsystemet Caway utvikles, der en bred sideplog henges på en lastveksler eller hurtiglåsramme der man samtidig kan ha en salttønne eller et annet flak med seg. Et system som raskt og enkelt kan monteres/ demonteres på lastebilen. Nye styresystemer utvikles, og med det nyeste, MC3, kan man styre alt plogutstyret og lastebilens tipputstyr med en og samme spak. I tillegg kan man via mobilnettet koble seg til styresystemet, uansett hvor lastebilen måtte befinne seg. Flere nye diagonal- og sideploger utvikles, og i skrivende stund har Mählers flere nye produkter ute på testing i Sverige og Norge.
Reisen har nettopp startet …

Publicerat: 5 juni, 2020