Mählers fyller 125år

Från hästdragna jordbruksredskap till datastyrda snöplogar för lastbilar, Mählers – en 125 år lång resa som bara fortsätter

För 125 år sedan, 1895 startade Hans Oskar Mähler en smidesverkstad i Hoting. Föga anade han då att företaget skulle komma att bli en av Nordens största tillverkare och leverantör av snöröjningsutrustningar för lastbilar och väghyvlar. Till en början bestod verksamheten endast av reparationer och viss nytillverkning av jordbruksredskap och timmerkälkar.

1919 övertog sonen Nils Johan Mähler rörelsen under namnet ”N.J. Mählers Smides & reparationsverkstad”. Han byggde en något större verkstad och fortsatte tillverkningen i större skala och när bilar blev en allt vanligare syn på de norrländska vägarna, lät Nils Johan bygga ut sin verkstad för bilreparationer.

1939 byggdes en helt ny verkstad, men den kom endast delvis att användas av Nils Johan, eftersom den svenska militären lade beslag på halva utrymmet till garage. Under krigsåren bestod stor de! av företagets verksamhet av reparationer av militärens fordon.

Plogtillverkningen tar fart

Nils Johan hade fyra söner som under årens lopp alltmer kom att arbeta hos sin far. 1945 trädde de in som delägare och företaget bytte namn till Mähler & Söner. Det var under de följande åren som grunden lades för dagens inriktning. Sönerna Oskar, Martin, Mats och Sven lät utöka produktionen med tillverkning av hästplogar för snöröjning i skogen och när hästen ersattes av traktorn i mitten av 50-talet började man istället tillverka traktor och lastbilsplogar. Vägverket skulle snart komma att bli företagets största kund.

Bröderna Mähler var alla verksamma i produktionen. Oskar Mähler var bland annat med om att ta fram en skogstraktor i nära samarbete med montören Olle Persson. En produkt som var tänkt att passa företagets vår och sommar- tillverkning. ”Kvicke” som maskinen kallades blev snabbt en storsäljare. Mähler & Söner hann tillverka ett 40-tal maskiner, innan ”Kvicken” konkurrerades ut av större skogstraktorer.

Rotorklipparen kom att bli en ytterligare produkt vid sidan av snöplogarna. Det var en maskin som användes för att klippa ner buskar och sly efter landsvägarna. Klipparen låg helt rätt i tiden, eftersom opinionen mot bekämp- ningsmedel hade satt rejäl fart under mitten på 70-talet. Tillsammans med Vägverket utvecklades Mählers första moddplog och det blev en av företagets största succéer.

Enorm expansion

Under de följande åren vidareutvecklades produkterna för snöröjning och väghållning och Mählers kom att bli ett av de dominerande i branschen. Företaget genomgick en enorm expansion och i början av 70-talet hade man ett 70-tal anställda. Den enorma expansionen gjorde att företaget 1972 flyttade hela sin verksamhet från Hoting till betydligt större lokaler i Rossön som blivit lediga i och med Bröderna Anderssons konkurs.

Många organisations och ägarförändringar

1979 skedde en omvälvande förändring i företagets historia. Då köpte de anställda företaget av bröderna Oskar, Martin och Mats Mähler. Den gamla familjesmedjan från 1895 blev ett kooperativ, men de gamla ägarna stannade kvar i företaget som anställda.

1989 var det dags för nästa stora förändring av bolagsstrukturen och ägarförhållandena. Då införlivades nämligen det anrika företaget med 14 andra företag som ingick i investmentbolaget Camfore. 1990 byggde man ut lokalerna i Rossön med en verkstad på totalt 4500 kvm inklusive kontor. År 2000 skedde ännu en större ägarförändring då företaget överläts till familjerna Stjärnström och Åsling samt det regionala investmentbolaget Aktiva med tillsammans 93% av ägarkapitalet.

Engcon går in som ägare

2006 var det dags för nästa förändring då Strömsundsföretaget engcon, världsledande tillverkare av tiltrotatorer för grävmaskiner köpte 22 procent av aktierna i Mählers. Detta år köper också Mählers den norska plogtillverkaren Tellefsdal, ett köp som ganska snart gick tillbaka då företagen inte kunde finna de synergieffekter de hoppats på. 2009 köper engcon samtliga aktier av familjen Åsling och blir därmed huvudägare av Mählers och företaget gör under några års tid en förändring av sin produktion. Likt engcon övergår Mählers från att vara en ”från ax till limpa” tillverkare till att bli en mer renodlad monteringsenhet.

Lackeringsanläggning, skärmaskiner, svetsar, mm säljs och fabriken får större utrymme för lager & montering. 2014 bildas Mählers AS med etablering av säljkontor och egen organisation i Norge. I dagsläget består den norska sektionen av 3 personer + extra supportresurser i Sverige.

Tekniksprång

I samband med att engcon gick in som ägare påbörjades en resa mot att modernisera en sedan tidigare traditionell bransch. Från att ha varit mer eller mindre ”döda” produkter som styrdes upp, ned eller åt sidorna skissades det nu på mer ”smarta” produkter. Bland annat utvecklades diagonalplogen Flexiway som via en dator kan ställas in för att få exakt rätt tryck mot vägbanan. Det var nu möjligt att få sk, ”svart väg” då Flexiway skrapar vägbanan helt ren från snö & slask. Sidplogssystemet Caway utvecklas där en bred sidoplog hängs på ett lastväxlar-rede eller snabblåsram där det samtidigt är möjligt att ha en salttunna eller annat flak med sig. Ett system som snabbt och enkelt kan monteras/demonteras på lastbilen. Nya styrsystem utvecklas och det senaste, MC3 kan styra all plogutrustning samt lastbilens tipputrustning med en och samma spak samt att det via mobilnätet går att koppla upp sig mot styrsystemet oavsett vart lastbilen befinner sig. Flera nya diagonal och sidoplogar tas fram och i skrivande stund har Mählers flera nya produkter ute på test i Sverige & Norge.

Resan har bara börjat…

Publicerat: 5 juni, 2020