Mählers ställer in sitt 125-årsfirande

Marknadsledande plogtillverkaren Mählers grundades 1895 och skulle ha firat sina 125 år med pompa och ståt på sin fabrik & huvudkontor i Rossön den 20 mars. Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande det smittsamma COVID-19-viruset, väljer nu företaget i samråd med sina leverantörer till festligheterna att ställa in firandet.

Mählers hade allt klart för att fira sitt 125-årsjubileum den 20 mars, men i samråd med sina leverantörer för festligheterna och för att visa hänsyn till oron för eventuell smittspridning väljer nu företaget att ställa in firandet.

– Även om vi inte skulle överskrida gränsen för arrangemang med max 500 personer, tog vi beslutet att ställa in firandet utifrån diskussioner vi fört med några av våra större leverantörer till festligheterna.

Dessutom vill vi visa hänsyn till de som är oroliga för eventuell smittspridning, förklarar Ingemar Nyberg, VD på Mählers.

Ingemar Nyberg berättar också att ytterligare en parameter i Mählers beslut är att Norge stänger sina gränser och därifrån skulle det komma både egen personal och kunder.

– Vi vill naturligtvis att våra norska kollegor och kunder ska få vara med och fira denna milstolpe och väger vi ihop alla parametrar blev beslutet ganska självklart.

Ingemar Nyberg passar också på att rikta ett stort tack till alla de leverantörer som både varit delaktiga i beslutet och som på kort varsel ställer in sina leveranser till festligheterna.

– I stort sett alla leverantörer har dragit in sina leveranser utan några extra kostnader. Det är helt fantastiskt att de visar sådan förståelse. Vår förhoppning är att arrangera firandet längre fram och skulle det ske återkommer vi med en ny inbjudan avslutar Ingemar Nyberg.

Frågor hänvisas till mediekontakt sten.stromgren@engcon.com

Publicerat: 17 mars, 2020