TWO fungerar friktionsfritt

I drygt 40 år har Sven-Åke Lindén jobbat med att mäta friktionen på landets vägar. Få mättekniker, om ens någon, har så mycket erfarenhet – en erfarenhet som legitimerar hans mycket bestämda åsikter.
– När det gäller mätutrustning är TWO det bästa alternativet. Det är enkelt, robust och pålitligt. Det fungerar friktionsfritt, helt enkelt.

Publicerat i Mählers News, 2019 #1

Sven-Åke Lindén i Mjölby gillar att gå sina egna vägar. Vid 64 års ålder, 2014, sade han upp sig från sin anställning vid VTI, Statens väg- och transportinstitut, där han jobbat sedan 1976. Som ansvarig för en rad olika projekt inom friktion på väg – ofta med olika typer av däck och asfalt i fokus – så mer eller mindre snubblade han över en affärsidé.

– Jag hade egentligen tänkt jobba ett tag till och gå i pension när jag fyllde 67 år. Nu är jag snart 69 år, egen företagare och tycker jobbet är roligare än någonsin. Bakgrunden är den så kallade ”Dödens väg”, E4 utanför Vagnhärad, där flera mc-olyckor skett. Det visade sig att den nya vägen ”blödde”. Bitumen, ett bindemedel i asfalten, kom upp till ytan när det var varmt. När det sedan regnade, blev det glashalt. Detta gjorde att SMC, Sveriges motorcyklister, polisanmälde Trafikverket och entreprenören, men utredningen lades ner.  Även tv-programmet Uppdrag Granskning uppmärksammade problemen med ”Dödens väg”.

– Trafikverket beslutade då att friktionen på nyanlagda vägar skulle kontrolleras mer noggrant och systematiskt. Men vem skulle göra det? Jag sade upp mig och satsade på att starta bolaget Roadfriction med visionen att människor kan färdas tryggt och säkert på våra vägar.

Mycket vatten
Den första mätbilen, en Volvo V70, köptes våren 2014. Den var egentligen gjord för flygplatser och hade en vattentank med enbart 500 liter. Vatten krävs för att mäta våtfriktion och efter var sjunde kilometer behövde Sven-Åke tanka vatten.

– När det var dags för bil nummer två, så ville jag ha något bättre. Det blev en VW Transporter med plats för 1 200 liter och TWO:s friktionsmätare. Jag kände ju TWO sedan tiden på VTI, så jag visste vad jag ville ha. Nu är en tredje mätbil på gång, en VW Caravelle, också den med TWO:s friktionsmätare.
 
– I huvudsak jobbar jag med nyanlagda vägar. Numera kräver Trafikverket att entreprenören friktionstestar alla nya vägar före slutbesiktning. Inte bara delar av sträckan, utan hela den nyanlagda vägsträckan.
 
Flexibel mätning
Om den nya asfalterade vägen inte klarar friktionstestet, blir det dyrbart. Då måste vägen göras mindre hal, exempelvis genom att välta ner finfördelad sand eller vattenblästra ytan.
Och TWO-utrustningen är användarvänlig, robust och samtidigt lätt att hantera.
 
– Det väger bara 75 kilo och jag kan enkelt flytta det på balken det sitter på, då kan jag välja om jag ska mäta friktionen i höger eller vänster hjulspår eller på vägmarkeringarna.
I dagsläget har Sven-Åke mätbilarna placerade i Mjölby och Ängelholm. Han själv och sonen Christoffer kör. Nyligen testade Sven-Åke TWO:s Twinfunction Tester på sin Transporter i Sälen.
 
– Då kan jag mäta friktionen i både höger och vänster hjulspår samtidigt. Det är bra, det händer att friktionen är olika i de två hjulspåren, split friction kallar vi det. Snart är även en tredje mätbil klar för leverans, en VW Caravelle som ska placeras i Östersund och köras av sonen Daniel.
 
– Om det blir en fjärde bil? Jag vet inte, vi får se. Men i så fall har jag en son i Göteborg, skrattar Sven-Åke.
 
Fakta:
+ Hösten 2018 breddade Mählers sitt produktutbud med norska TWO, Traction Watcher One.
+ TWO är en friktionsmätutrusting och består av hjul som fälls ned i vägbanan för att mäta aktuell friktion. Utrustningen kan kopplas på valfritt fordon och är konstruerad för både vägar och flygplatser.
+ TWO mäter friktion i intervallet 2-110 km/h,
vilket betyder att den även kan användas på
gång- och cykelbanor.