Sommar med strängspridaren

Så blev det sommar också för CD Entreprenads Komatsu väghyvel, som fått omfattande utrustning från Mählers. Med maskinföraren Tage Haltorp vid spakarna har Mählers strängspridare fått bekänna färg och Tage är nöjd!

Text & Foto: Mats Torner

Publicerat i Mählers News, 2021

CD Entreprenad i Malung tog hyveln i bruk i vintras (se reportage i Mählers News #2 2020) och då fick sidovinge och snöstopp från Mählers visa hur de fungerar på en Komatsu-hyvel. I sommar har det varit strängspridarens tur.

Tage är en erfaren väghyvelförare med sammanlagt drygt 20 år i väghyvel och när han i sommar kört den nya Komatsun på grusvägar i nordvästra Dalarna, så är det övergripande omdömet berömmande:

– Jag är väldigt nöjd med den här maskinen. Den är stadig, har bra sikt, den ger sig inte när det blir motstånd och spak- ställen ger bra och exakt svar från hydrauliken. Det blir inga överraskningar, trygg att köra, säger han.

Att Tage är engagerad i hyveln är inte att ta miste på. I augusti fyllde han 66 år och borde varit pensionerad.

– Men eftersom jag visste att företaget skulle investera i ett nytt märke, så tyckte jag det var så spännande att jag bestämde mig för att fortsätta köra några år till, säger han och ler stort.

Tage Haltorp justerar hjulen på sin Mählers strängspridare

Under sommaren har han kört hyveln på både statliga grusvägar, vid uppdrag åt vägföreningar och åt skogsbolag på skogsbilvägar.

– På de statliga vägarna har vi jobbat mycket med grus- återvinning och förbättring av diken. Då har strängsprida- ren från Mählers fått arbeta och det fungerar mycket bra, berättar Tage.

Grusmaterial som hamnat i vägkant plogas försiktigt upp på vägen och får tillsammans med befintligt material bilda nytt och omblandat slitlager.

– Ibland är det svårt att få materialet från diket att bli bra. Det kan vara för mycket sten, växtmaterial och grästuvor. Bäst blir det om man också kan få tillskott av nytt grus, för att resultatet ska bli riktigt bra, säger han.

Utrustningen på väghyveln har under sommaren komplet- terats med en ny, kraftigare bukplåt under växellådan. Det är mycket sten som följer med upp vid kantplogning och nu är det 20 mm stål som skyddar växellådan från att bli bucklig.

– När jag sedan hyvlar vägbanan så ställer jag i regel strängspridaren i dess allra yttersta vänsterläge. Då når intaget precis för att fånga in grussträngen jag hyvlar upp med mittbladet. Sedan sprider strängspridaren ut material- et jämnt över vägbanan. I högerkant är spridaren förlängd några decimeter för att det inte ska bli någon kant ut mot diket.

Så springer Tage ut för att justera inställningen på spridaren något.

– Det är så känsligt hur materialet uppför sig. Om det finns för mycket 0-material i vägen så sprider det sig annorlunda än om vägmaterialet är grövre, eller om det är baserat på bergkross. Samma sak beträffande fuktigheten. Är det för fuktigt blir det genast svårare. Man vill ju ha ett jämnt flöde av gruset längs strängspridaren för att vägytan ska bli jämn, förklarar han.

Men han är glad för hur Mählers spridare fungerar och det är enkelt att justera vinklar och lutning och efter några hundra meters injustering är han nöjd med hur arbetet flyter på.

– Kanske hade jag velat att strängspridaren hade nått ut 15-20 cm längre åt vänster. Nu har jag den inställd i sitt yttersta vänsterläge för att intaget ska få med sig allt grus. Lite mer marginal där hade varit bra, hälsa konstruktörerna det, säger han.