Tore rensar Östersund från snö

Rekordet är 46 sekunder, men snittiden för att fylla ett lastbilsflak med 25 kubikmeter snö är strax under minuten. Och Tore Åberg, som kör snölastaren från Mählers, ser inga andra alternativ för bortforsling av snö i städer. – Östersunds kommun har tre snölastare och det är det enda rimliga när det gäller kapacitet och säkerhet.

Matematik kan vara fascinerande även för den oinvigde, när det handlar om konkreta räkneövningar. Som i Tore Åbergs fall där han sitter i en Volvo L60F med snölastare och äter sig igenom de isiga snöplogskanterna i Östersund. När snösträngen eller plogkanten är tillräckligt stor, fyller han sex lastbilar med upp till 25 lass vardera om dagen. Och varje flak tar cirka 25 kubikmeter. Det blir hela 3 750 kubikmeter snö på en dag!

– Ja, det går undan och jag trivs otroligt bra med jobbet, säger Tore medan han forcerar de stenhårda snövallarna som bildats inne i centrum efter allt snöande.

Det går att ta räkneövningen ett steg till. I industriområdet Odenskog, i utkanten av stan, har det i vinter byggts upp en enorm snötipp. Med hjälp av de tre snölastarna och ett koppel lastbilar. Vid vårt besök är det ett snöberg på cirka 40 meters höjd och innehåller omkring 285 000 kubikmeter snö.

Ett fjäll

För att lastbilarna ska ta sig uppför det branta ”fjället”, kör Björn Johansson runt med sin Scania R420 utrustad med ett underbett/hyvelblad och hyvlar snötippen. Björn har dessutom en vattentunna på flaket för att hela tiden vattna och förstärka tippen.

Det är inte svårt att förstå att denna typ av arbete är både riskabelt och kräver erfaren personal. Skulle tippen spricka kan konsekvenserna bli ödesdigra.

– Vi är ensamma i Sverige om detta koncept med att bygga snöberg på detta sätt, säger Kenneth Winterqvist, chef för väghållningen i Östersund, som också berättar att han hade besök av journalister från hela Sverige för några år sedan då tippen innehöll rekordmängden 340 000 kubikmeter snö.

Alla är överens om att det är kapaciteten hos snölastarna som gör den effektiva snöröjningen möjlig.

– En ”vanlig” snöslunga för hjullastare klarar inte så här hårda förhållanden, menar Tore Åberg och visar på slagorna/skären som är monterade runt slungvalsen inne i slungchassiet.

– Dessa fullständigt krossar all is som alltid finns i snöplogkanterna, fortsätter Tore och börjar ta sig an nästa plogvall.

Effektivt och säkert

Kenneth Winterqvist håller med Tore.

– Ja, snölastaren är ett otroligt effektivt redskap för att snabbt och säkert avlägsna snö inne i innerstan, intygar Kenneth.

– Förutom verkningsgraden har snölastare fördelen med att den slår sönder snön och packar den på ett helt annat sätt än vid traditionell skoplastning fortsätter Kenneth Winterqvist.

Tore poängterar en annan stor fördel med snölastaren.

– Säkerheten är hög om man bara behöver köra rakt fram. Att lasta upp all snö med skopa är riktigt jobbigt och framförallt farligt, då det är nödvändigt att hela tiden backa och ta om för att ”jaga” snön, säger Tore.

– Risken för att backa över någon eller något är ju överhängande då man jobbar inne i city, fortsätter Tore.

Vad händer då med snöberget i Odenskog, får det bara ligga och långsamt tina i vår?

– Nej, det går inte. Runt midsommar kommer entreprenör Lennart Edlund med sin D8 och bladar ut all snö, annars hinner den inte smälta innan nästa vinter kommer, säger Kenneth Winterqvist