Svevia litar på Mählers

Svevia är den dominerande aktören vad gäller den svenska vinterväghållningen. Och som biträdande maskinchef väljer Lennart Johansson bara produkter och leverantörer som han kan lita på.

– När det gäller plogar är Mählers störst hos oss. De står för kvalitet och gedigen kunskap samt har bra ordning på sin organisation, säger han.

Svevia har över 50 procent av driftskontrakten för de statliga vägarna i Sverige. Bolagets maskiner ägs, förvaltas och hyrs ut av dotterbolaget Svevia Maskin AB där Lennart Johansson är samordningsansvarig för vinterutrustningen.

– 95 procent av all uthyrning av redskap för vinterväghållning hyrs internt av Svevia AB, men för oss är de också en kund. Och det är kundernas önskemål som styr våra investeringar, säger Lennart Johansson.

Svevia Maskin ansvarar för alla Svevias maskiner som kostar mer än 10 000 kronor i inköp. Av naturliga skäl, och med tanke på bolagets omfattande verksamhet, blir det en enorm maskinpark.

– Totalt rör det sig om drygt 24 000 enheter, varav 2 000 är plogar, säger Lennart Johansson.

Flera styrkor

Redan i april–maj samlas Svevia för att inventera behovet av utrustning inför kommande vintersäsong. Och på plogsidan är Mählers ofta förstavalet.

– Det är ett gammalt välkänt fabrikat, visst, men det är vad man kan leverera just nu som är det helt avgörande, säger Lennart Johansson och fortsätter:

– De har en bred produktkatalog och kvaliteten är bra. Att det är ett svenskt fabrikat är också en fördel, vilket betyder en trygg eftermarknadsservice med snabba och säkra leveranser. Kort sagt, vi får produkter och tjänster som vi kan lita på.

Och Lennart Johansson vet vad han pratar om. Redan 1978 började han jobba som servicereparatör för vinterutrustning på Hanson&Möhring och kom till dåvarande Vägverket Produktion år 2000.

– Ja, visst har jag en viss erfarenhet. Under åren på Hanson&Möhring besökte jag landets alla vägstationer flera gånger om, skrattar han.