Mählers breddar sortimentet med friktionsmätare

Mählers fortsätter bredda sortimentet och erbjuder nu Traction Watcher One (TWO) friktions-mätutrustning, en anordning som kopplas på valfritt fordon och som består av hjul som fälls ned mot vägbanan för att mäta aktuell friktion.

Publicerat i Mählers News, 2018 #2

Med införandet av Traction Watcher One (TWO) friktions-mätutrustning bred-dar vi vårt sortiment ytterligare.

– Det kändes som ett naturligt steg att ta in denna produkt i vårt sortiment. Vi blir med detta en i stort sett komplett leverantör för de allra flesta behov av utrustning som våra väghållare har, säger Vidar Jansen, Mählers Norge.

TWO friktionsmätare

Produkten är redan idag välkänd inom branschen och det finns ett stort in-tresse från flera vägdistrikt. 

– Vi har redan sålt 135 TWO-utrustningar vilket är ett tydligt bevis på det intresse som finns. TWO är konstruerad för mätningar både på vägar och flygplatser. För väganvändning är TWO monterad så att mäthjulen är kantade upp med fordonets vänstra hjul. För flygplatser är hjulen i centrum. TWO mätaren kan också monteras på släpvagn, säger Vidar Jansen.   

Friktionsmätaren är väldigt lättanvänd och mäter friktion i hastighetsintervallet 2-110 km/h. Det inne-bär att produkten även är möjlig att använda för gångbanor och cykelbanor.

– I transportläget lyfts två hjul från marken. Enheten sänks automatiskt till mätläget när en mätning initieras. Hela processen, lyft, sänkning – inklusive markstyrning styrs av ett datorprogram. Operatören trycker bara på START eller STOP-knappen, säger Vidar Jansen. 

Kontakta Mählers för mer information om TWO fríktions-mätare