- Caway är i en klass för sig själv, helt enkelt

Svevia Västerås om Caway: Bättre plogresultat och säkrare arbetsmiljö

 

Publicerat i Mählers News, 2018 #1

– Caway är i en klass för sig, helt enkelt! Johan Fischer, arbetsledare på Svevia i Västerås, radar upp fördelarna med den nya breda sidoplogen från Mählers. Åkaren Micke Bergquist nickar instämmande.

– Det blir bra kvalitet på plogningen. Dessutom har arbetsmiljön blivit bättre, när man slipper våghalsiga omkörningar.

 

Micke Bergqvist

55 000 fordon/dygn

Ett genomsnittsdygn passerar cirka 55 000 fordon på E18 förbi Västerås. Det är, tillsammans med riksvägarna som går i nord-sydlig riktning, det stora ansvarsområdet för Johan Fischer och hans kollegor på Svevia.

– Och i år uppgraderades E18 till en klass 1-väg. Det betyder vid en centimeter snö, ska vi ha kört ett helt varv på E18 inom loppet av två timmar. Då ingår även avfarter och ramper.

När tidsmarginalen krympt med en timme, tidigare var kravet att städa av hela sträckan på tre timmar, krävs det mer av både utrustning och medarbetare. Johan Fischer visste att det fanns en mer effektiv metod att ploga tvåfiliga vägar än med två plogbilar i kolonn.

– Förra säsongen testade Svevia i Jakobsberg utanför Stockholm Caway. Jag kollade med dem och de hade bara positivt att säga. De tyckte att det var lite ovant med bredden i början, men de hade vant sig snabbt.

Tar bra hela vägen

Inför säsongen 2017-2018 investerade Svevia Västerås därför i två Caway från Mählers. Den ena körs av Mälardalens Lastväxlarcentral på sträckan Hällamotet i Västerås till Enköping som är cirka tre mil enkel väg. Den andra, som sitter på Micke Bergquists nya Scania R 520, går på E18 mellan Anundshögsmotet i Västerås och Västjädra på vägen mot Köping.

– Caway-plogen är riktigt bred, men man lär sig snabbt. Förut körde jag en stel sidoplog och tog det inte så bra där vägen är bomberad. Eftersom Caway är indelad i tre sektioner, tar den bra hela vägen ut, säger Micke.

Micke har varit med ett tag i snösvängen. Han började jobba för Västerås kommun 1992 och fem år senare för dåvarande Vägverket.

– Det var på den tiden då man använde spetsplog, skrattar han.

Mycket saltning

I dag driver han företaget Blåsbo Transport med fyra anställda och har nyligen tecknat ett flerårsavtal med Svevia om vinterväghåll. Den här vintern, fram till nyår, har det dock bara varit tre plogtillfällen – men desto mer saltning med många dagar med temperaturer runt noll grader.

– På två månader med nya lastbilen har jag kört 2 000 mil, nästan bara saltning, säger Micke och pekar på Scanians stora tankar som rymmer åtta ton torrt salt samt 9,5 ton saltlake.

Mickes Caway har inte behövt bekänna färg så många gånger alltså, men både Micke och Johan är mycket nöjda.

– Det är så mycket som är bra med Caway, jag vet knappt var jag ska börja, säger Johan och börjar punkta upp för-delarna.

Punkt efter punkt

+ Med en bredd på nästan tio meter kan en lastbil göra två bilars jobb på motorvägar och andra tvåfiliga vägar.

+ Det spar pengar, ganska mycket faktiskt. Plus att miljöbelastningen minskar.

+ Med Caway tar plogbilen upp hela vägens bredd.

+ Det är ett lyft för arbetsmiljön att slippa alla tokiga omkörningar i snöröken när stressade bilister zick zackar mellan två plogbilar.

+ Ett bättre plogresultat.

Eftersom sidoplogen är tredelad, med moddskär bakom, så följer den vägbanan mycket bra och slutresultatet blir svart väg. Bättre kan det inte bli. Allt som allt, med en lastbil istället för två så blir resultatet bättre, vi spar bränsle och minskar även miljöbelastningen, säger Johan Fischer.

Enligt Johan Fischer är Caway ”i en klass för sig” och sam-arbetet med Mählers känns bra – och kommer att bli ännu bättre.

– Vi har alltid haft bra backning från Mählers och deras servicepartner i Hedesunda, men nu ska vi få en auktori-serad Mählers servicepartner även i Västerås. Det blir helt perfekt!