Plogfäste

Plogfäste VV-95 är standardinfästning för montering av plogar till lastbil. Fästet monteras till lastbilen med hjälp av ett ramfäste. Ramfästet, som är specifikt för varje biltyp, skruvas fast i bilens ram. VV-95 är moduluppbyggt vilket ger många varianter för olika infästningar och önskemål, nu och i framtiden. Låsning mellan VV-95 och plog sker hydrauliskt. Låsningen manövreras med handpump eller med hydraulik från bilen via en väljarventil.

Tillbehör

  • 4-vägs yttre manöverdon, 9 m
  • Mekanisk väljarventil
  • Handpump
  • Skyddskåpa (lagkrav fr o m 2005)

Teknisk information

Typ VV-95
Vikt (kg): 95
Extra tillbehör: Handpump för reglering av låstappar