Snö- och Grusstopp

Med Mählers snö- och grusstopp ökar väghyvelns andvändningsområde avsevärt.

Vid snöröjning i vägkorsningar och infarter, fälls snö-/grusstoppen ned och därmed undvikes dubbelarbete med snösträngar och onödiga omtag.

Vid grushyvling kan föraren ”frakta” materialet dit det behövs och det ”rinner” heller inte ut från hyvelbladet och orsakar onödigt materialspill.

Den mekaniska fjäderbelastningen medför att snö-/grusstoppet höjer sig vid eventuell påkörning av hinder.

Ett enkelt, praktiskt och ekonomiskt tillbehör med andra ord.

OBS! Dubbelverkande hydraulfunktion erfordras.

Egenskaper

  • Hydrauliskt styrt
  • Följsamt och ledat mot vägbanan
  • Tillverkad i höghållfast stål
  • Mekanisk fjäderbelastning

Teknisk information

Typ Snö- och Grusstopp
Längd sommarutförande (sticker ut från hyvelblad) (mm): 1250
Längd vinterutförande (sticker ut från hyvelblad) (mm): 750
Höjd med skär (mm): 910
Slitstål (st): 2
Totalvikt/exkl. fäste (kg): 267