Hero bild

Mählers breddar sitt sortiment – erbjuder friktionsmätare

Mählers, den marknadsledande plogtillverkaren fortsätter bredda sitt sortiment. Företaget erbjuder nu Traction Watcher One (TWO) friktions-mätutrustning, en anordning som kopplas på valfritt fordon och som består av hjul som fälls ned mot vägbanan för att mäta aktuell friktion.

Nyligen berättade Mählers att de ingått avtal om att sälja Rasco halkbekämpningsutrustning där bland annat ett antal varianter av salt & sandspridare samt spol och soputrustning för väg ingår. Nu släpper Mählers sin nästa produktnyhet. Med införandet av Traction Watcher One (TWO) friktions-mätutrustning breddar företaget sitt sortiment ytterligare.

– Det kändes som ett naturligt steg att ta in denna produkt i vårt sortiment. Vi blir med detta en i stort sett komplett leverantör för de allra flesta behov av utrustning som våra väghållare har, säger Vidar Jansen, Mählers Norge.

Produkten är redan idag välkänd inom branschen och Mählers ser ett stort intresse från flera vägdistrikt.

– Vi har redan sålt 135 TWO-utrustningar vilket är ett tydligt bevis på det intresse som finns. TWO är konstruerad för mätningar både på vägar och flygplatser. För väganvändning är TWO monterad så att mäthjulen är kantade upp med fordonets vänstra hjul. För flygplatser är hjulen i centrum. De två hjulen kan också monteras på släpvagn, säger Vidar Jansen.

Friktionsmätaren är väldigt lättanvänd och mäter friktion i hastighetsintervallet 2-110 km/h. Det innebär att produkten även är möjlig att använda för gångbanor och cykelbanor.

– I transportläget lyfts två hjul från marken. Enheten sänks automatiskt till mätläget när en mätning initieras. Hela processen, lyft, sänkning – inklusive markstyrning styrs av två datorprogram. Operatören trycker bara på START eller STOP-knappen, säger Vidar Jansen.

Kontakt: Roar Wehn, försäljnings & marknadschef, Mählers. +47 909 35 698, roar.wehn@mahlers.no

Publicerat: 28 september, 2018