Mählers utvecklar unikt koncept

Mählers nya diagonalplog Flexiway II, som introducerades inför denna vinter, har revolutionerat snöröjningen för att uppnå så kallad ”svart väg”. Men redan till nästa vinter kommer en ny förbättrad Flexiway II. – Vi har tagit de första stegen mot en effektivare och modern plogteknik, men vi låter oss inte nöja oss med det. Under hösten kommer vi att införa ny teknik som tar plogningen till ytterligare en nivå, säger Stig Engström, VD på Mählers.

Mählers unika diagonalplog bygger på ett för branschen helt nytt koncept som utvecklats för att möta de allt hårdare kraven om ökad ploghastighet och så kallad svart väg, alltså vägar där det inte får finna någon snö eller modd kvar efter plogningen.

– Flexiway II bygger bland annat på att förare anpassar skärtrycket efter rådande underlag. Är det lätt plogning justeras trycket så att plogen följe vägbanan med ett minimalt tryck. Är det lite tyngr plogning, där det krävs ett hårdare skärtryck, justera föraren detta enkelt via Mählers nya styrsystem MC2, berättar Stig Engström.

Stig Engström fortsätter att berätta om plogens egenskaper. – Tack vare en avancerad tryckövervakning av plogen spelar det ingen roll om vägbanan är ojämn. Plogen håller samma skärtryck hela tiden och med detta säkerställs maximalt resultat. Detta ger också föraren möjlighet att öka ploghastigheten.

Miljö och ekonomi

– Rätt plogtryck bidrar också till att stålslitaget minskas, minskad bränsleförbrukning och mindre vägslitage. Flexiway II ger alltså både miljömässiga och ekonomiska fördelar. Flexiway II är också möjlig att sidoförskjuta upp till 450 millimeter på vardera sidan. Detta betyder en effektivare plogning kring trafikdelare och andra hinde längs vägarna, som gör plogningen besvärlig med en konventionell plog som inte går att sidoförskjuta.

Inför vintern 2013–2014 uppgraderas plogen på ett antal punkter. Bland annat blir ploglådan förstärkt och lyftgeometrin förbättrats så att plogen lyfter båd jämnare och högre än tidigare. Men det stannar inte med det.

– Under hösten inför vi en ny teknik. Exakt vad det rör sig om kan jag inte berätta om nu, det handlar bland annat om patentfrågor som måste lösas först, säger Stig Engström.

mahlers.se/flexiway

Publicerat: 11 juni, 2015