Mählers röjer snö upp till 8,5 meters bredd

Snöröjningsbranschen har de senaste decennierna förändrats radikalt, då själva entreprenaden flyttats över från statliga myndigheter till privata aktörer. Detta har ökat konkurrensen och med det inneburit att prisutvecklingen drivit på behovet av effektivare och lönsammare röjningsmetoder samt att kravet om sk, svart väg* uppstått.

Mählers tog för några år sedan fasta på detta och lanserade Flexiway, en revolutionerande diagonalplog med funktioner som ledad konstruktion, sidoförskjutning och möjligheten att ställa skärtrycket mot körbanan. Nu kommer nästa steg i denna effektivisering, sidoplogen SP18 är som namnet antyder hela 18 fot bred och ger lastbilen en enorm röjningsbredd.

– Med Flexiway 4.20 och Sidoplog SP18 är det möjligt att röja upp till 8.5 meter väg berättar Ingemar Nyberg, konstruktör på Mählers och som varit med i utvecklingen av den nya bredplogen.

Nya SP18 är med sin unika konstruktion byggd med ett svep i plast vilket reducerar vikten avsevärt och har individuella upphängda skär med hjälp av en polyuretan skärhållare som även skyddar plogen vid eventuell påkörning av hinder.

– SP18 är anpassad för boggi och tridem lastbilar och har hydraulik som med sekvenser hjälper och underlättar för föraren att manövrera plogen säger Ingemar Nyberg.

SP18 belysning har flertal blixtljus och positionsljus för att varna andra trafikanter under snöröjningen.

* Svart väg innebär att efter plogningen skall det inte finnas någon snö eller modd kvar på vägbanan och med detta reduceras behovet av efterarbete i form av saltning eller hyvling.

Publicerat: 16 februari, 2015