Slänt- och kantklippare

SPECTRA slänt & kantklippare är utvecklat utifrån användarens behov. Styrsystemet möjliggör maximal kontroll, och kranarmens avlastningssystem möjliggör klippning oavsett terräng. 

SPECTRA slänt- och kantklippare är utvecklat utifrån användarens behov. Styrsystemet möjliggör maximal kontroll, och kranarmens avlastningssystem möjliggör klippning oavsett terräng. En solid oljekylare förhindrar överhettning av hydrauloljan och säkerställer en lång livslängd de hydrauliska komponenterna. En hydraulisk cylinder skyddar kranarmen mot överbelastning om den stannar vid ett hinder. I transportsätt är gräsklipparen placerad på baksidan av fordonet, något som ger säker körning.

SPECTRA-klipparens unika design gör det möjligt att placera klippaggregatet i optimal position för föraren och hens synfält. Detta säkerställer en säker och maximal användning av gräsklipparen. Enkel installation och demontering av gräsklipparen släpper snabbt traktorn för andra behov.

SPECTRA slänt och kantklippare är designad för pålitlig och snabb klippning slänter och vägkanter. Tack vare den speciella geometrin på kranen är klippenheten placerad i förarens synfält. Detta möjliggör snabba klippning och bra överblick över terrängen. SPECTRA kan utrustas med olika typer av skärhuvuden samt utrustning som sidoborstar och grenskärare.