Styresystem MC2
MC2

MC2

Mählers styresystem MC2
Mählers styresystem MC2 kan kombineres for både drift av høvelblad og ploger. De fleste funksjonene styres hovedsakelig av en joystick. Systemet kan bygges ut og kan styre eksisterende utstyr. Manøvrering av alt skjer da via den styreenheten.

  • Systemet er av CANBUS-type
  • Valget mellom å styre plog eller høvelblad skjer via knapper på manøverpanelet
  • Styresystemet oppfyller sikkerhetsnorm EN 13849-1, som trådte i kraft 01.01.2012
  • Systemet krever av sikkerhetsårsaker at det monteres en ON/OFF-ventil før hydraulikkpakken slik at det ikke skal være trykk i systemet når ingen funksjoner kjøres.
  • Bryter for å justere skjærtrykk på Flexiway II eller høvelblad

Tilbehör – display
For maksimal kontroll av Mählers utstyr. I displayet avleses bl.a. følgende:

  • Mulighet til å lese av feilkoder
  • Lese av ulike trykk i systemet
  • Grafisk visning av funksjoner som er aktivert
  • Justering av parametre (OBS! Kun for servicepersonell)

 

Mer om produktet

Følg Mählers:

RSS

Alt innhold © 2016 mahlers.se