Caway
Sidoplog
New

Caway

Caway är ett system som innebär att en 5,5 meters sidoplog sitter infäst på en lastväxlarram som då även kan utrustas med en saltspridare. Hela systemet monteras på några minuter och omställningstiden från ”vanlig” anläggningsbil till plogbil är rekordsnabb.

Sidoplogen är uppbyggd i tre separata element för bäst anliggning mot vägbanan, den har fjädrande stålhållare för maximal säkerhet, är möjlig att utrusta med extra moddskär samt går att ställa trycket mot vägbanan för bästa resultat beroende på rådande förhållanden. Med anledning av bredden på sidoplogen samt att det ska ligga en salttunna på flaket krävs det att lastbilen är en av så kallad tridemmodell.

Fördelar

Svart väg – Caway sidoplog är tredelad och följer vägbanans ojämnheter. I kombination med den tredelade konstruktionen sitter det moddskär bakom skärstålen som rensar det sista slasket på vägbanan. Därmed uppfylls kraven på sk, ”Svart
väg”.

Ekonomisk & miljövänlig – I kombination med Mählers styrsystem är det möjligt att ställa skärtrycket på Caway sidoplog och därmed blir det inte mer motstånd och slita ge än aktuellt väglag kräver.

Effektivitet – Sidoplogen mäter 5,5 meter bredd och tillsammans med en frontplog kan en total röjningsbredd på hela 8,5 meter erhållas! Detta ger mer plogad väg/timme än någon annan plog.

Monteringstid – Cawaysystemet bygger på att sidoplogen är monterad på en lastväxlarram och på den går det att ha valfri utrustning (Salt-tunna, flak, etc) Detta innebär att det går lika fort att ställa av sidoplogen som den tid det tar att ställa av flaket.

Fakta

 • Plogen är uppbyggd med 3st sektioner för att följa vägbanan
 • 6st skärhållare med individuellt fjädrande utlösning
 • 6st 915mm hårdmetallskär
 • Plogen har moddskär 6st sektioner
 • Max plogbredd är 5 000mm räknar från höger sida
 • Skärvinkel 35°
 • Klarar 50mm högt hinder i 40km/h
 • Styrsystem MC2B när all hydraulik sitter monterad på Cawayen
 • Uttag för saltspridarens hydraulik
 • Anpassad för tridembilar (3 axlar bak)
 • Anpassade infästningar för Falköping, Epoke och Schmidt saltspridare
 • Utstick höger sida transport 1 000mm
 • Vikt växlarram 1 800kg, sidoplog 1 650kg
 • Kraftig belysning/varningsljus för förbättrad trafikmiljö

Mer om produkten

Följ Mählers:

RSS

Allt innehåll © 2016 mahlers.se