Miljö

Mählers är idag miljöcertifierade i enlighet med standarden SS-EN ISO 14001:2015

AB Mähler & Söner är miljöcertifierade i enlighet med SS-EN ISO 14001:2015 vilken är en svensk, europeisk och världsomspännande standard för miljöledningssystem.

Mählers verksamhet miljöanpassas utifrån medvetenhet om miljöns förutsättningar. Verksamhetens strävan att nå en långsiktig hållbar utveckling stöds utifrån arbetet med ständiga förbättringar, personalens medvetenhet om miljöproblem och miljöhänsyn i beslutfattning och utvecklingsarbetet. 

Baserad på Plan-Do-Study-Act cykeln, specificerar ISO 14001 de viktigaste kraven för att identifiera, kontrollera, systematisera och bevaka miljöpåverkan inom organisationer, baserat på ledningens engagemang och ständiga förbättringar.

Mählers certifierades av Bureau Veritas Certification och för att behålla certifikatet revideras slumpvis valda delar av företaget vid årligen återkommande genomgångar. Vi utför även interna revisioner av verksamhetssystemet. Mählers har valt att kombinera sitt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete i ett gemensamt verksamhetssystem.

Kontakt

Ring 0624-512 350 och fråga vår växel om sortimentet du söker eller maila till info@mahlers.se och ställ din fråga så återkommer vi snarast möjligt.

Följ Mählers:

RSS

Allt innehåll © 2016 mahlers.se