Kvalitet

Mählers är idag kvalitetscertifierade i enlighet med standarden SS-EN ISO 9001:2015

AB Mähler & Söner är kvalitetscertifierade i enlighet med SS-EN ISO 9001:2015 vilken är en svensk, europeisk och världsomspännande standard för kvalitetsledningssystem.

ISO 9001:2015 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem. Denna standard kravställer att man ska mäta, övervaka förbättra kvalitetsfrågor. Detta gynnar i slutändan kunderna, vilket är meningen med programmet. Dessutom gör ett bra kvalitetsarbete att arbetet och informationsutbytet inom företaget går smidigare och effektivare.

Idag är ISO 9001 ett konkurrensmedel som inget framtidsföretag kan ignorera. För att erhålla ett ISO9001-certifikat behöver företaget visa att de har ett genomarbetat kvalitetssystem och stämmer överens med både verkligheten och standarden.

Mählers certifierades av Bureau Veritas Certification och för att behålla certifikatet revideras slumpvis valda delar av företaget vid årligen återkommande genomgångar. Vi utför även interna revisioner av verksamhetsystemet. Mählers har valt att kombinera sitt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete i ett gemensamt verksamhetssystem.

Kontakt

Ring 0624-512 350 och fråga vår växel om sortimentet du söker eller maila till info@mahlers.se och ställ din fråga så återkommer vi snarast möjligt.

Följ Mählers:

RSS

Allt innehåll © 2016 mahlers.se