Kvalitet & miljö

Mählers är både miljö- och kvalitetscertifierade

Idag ökar kraven på företagen. Genom att certifiera sig och införa miljö- och kvalitetssytem säkerställer man att saker och ting blir rätt genomförda, genom att  dokumentera befintliga arbetsrutiner och utvekla nya förbättringsförslag ur dessa.

Certifiering är en pågående process, med många revisioner för att säkerställa att företagen håller sig inom fastställda ramverk. Det är ett stort arbete, men ett arbete som för många positiva aspekter med sig;

  • Trovärdigheten ökar
  • Varumärket stärks
  • Marknadstillträdet underlättas
  • Effektiviteten ökar
  • Enklare marknadskommunikation

Kontakt

Ring 0624-512 350 och fråga vår växel om sortimentet du söker eller maila till info@mahlers.se och ställ din fråga så återkommer vi snarast möjligt.

Följ Mählers:

RSS

Allt innehåll © 2016 mahlers.se