Lika villkor för alla

engcon anser att kvinnor och män, oavsett kultur och ursprung, ska delta i arbetslivet på lika villkor.


Planen är framtagen i samarbete mellan representanter för fackföreningarna på arbetsplatsen; Metall och SIF, och arbetsgivarerepresentant. Jämställdhetsplanen fastställs årligen. Planen skall innehålla översikt av de åtgärder som är behövliga för att åstadkomma ett bättre läge när det gäller jämställdhetsfrågor.

Vi tror att innehållet i planen kan hjälpa till att skapa en attraktiv och modern arbetsplats, där alla anställda blir bemötta som likvärdiga individer. Företaget anser att grupper där det finns representation av både kvinnor och män är mer dynamiska, vilket leder till en bättre arbetsmiljö, ökad effektivitet och därigenom ökad lönsamhet. Målet ar att det inom alla avdelningar ska finnas kvinnor och män. Målet förutsätter dock att det finns kvinnliga och manliga sökande med rätt kompetens.

engcon har under 2004 och 2005 jämställdhetsmärkts med EQ för sitt arbete med att skapa en arbetsplats med lika villkor för alla.

Läs hela jämställdhetsplanen »


Kontakt

Ring 0624-512 350 och fråga vår växel om sortimentet du söker eller maila till info@mahlers.se och ställ din fråga så återkommer vi snarast möjligt.

Följ Mählers:

RSS

Allt innehåll © 2016 mahlers.se