Fleksible ploger
Riktig utrustet for veivedlikehold og snørydding

Med Drivex fleksible ploger og justerbare høvelblad har du rett redskap for å reparere veier, planere grus- og vinterveier eller rydde snø og is effektivt. Kraftige diagonalploger med individuelt fjærende stålskjær og positiv skjærvinkel gir utmerket brøyteresultat også ved ekstremt hardpakket veibane.

For snørydding i tettsteder er V-plog et suverent alternativ til frontplog og hydraulisk sidevinge. Takket være hydraulikken stiller du enkelt inn vingene slik at du raskt kan samle sammen snøen eller pløye den bort i egnet retning.

Følg Mählers:

RSS

Alt innhold © 2016 mahlers.se