Med Mählers høvelblad for lastebil kan du optimere evnen til å løsne masse ved å justere bladvinkel, skjærvinkel og trykk. Bladene er svært anvendelige så vel sommer som vinter. Mählers grøftegravingsvinge og grusstrengspreder tilhøre favorittredskapene på enhver velutstyrt veihøvel. To nødvendige tilbehør for effektivt veivedlikehold.

Følg Mählers:

RSS

Alt innhold © 2016 mahlers.se