Koronaen hindrer ikke snøen i å falle

Mählers økte omsetningen og doblet arbeidsstyrken

Vi har alle en og samme sak å forholde oss til, og det er korona. Snøplogprodusenten Mählers, som fyller 125 år i år, måtte utsette den planlagte feiringen, og hvordan koronaen ville påvirke veivedlikeholdsbransjen, var det ingen som visste i vår. Mählers begynte å stålsette seg for en nedgang da de trodde at investeringsviljen ville gå ned i takt med usikkerheten som bredte om seg. Men dette skulle vise seg å slå feil, og Mählers måtte raskt brette opp ermene for å håndtere en økning i salget.

– Det virket som telefonen tok ferie i sommer, og med tanke på omstendighetene begynte vi å tro at kundene hadde blitt mer forsiktige med å investere i nye vinterredskaper. Vi var allerede på et lavt nivå personalmessig, og vi begynte å justere ned prognosene for å kunne håndtere en eventuell nedgang. Da vi nærmet oss ferietid, tok flere og flere kunder kontakt, og det gikk ikke lenge før vi hadde passert salgstallene for tidligere år, sier Ingemar Nyberg, adm. dir. i Mählers.

Nå gjaldt det å smi mens jernet var varmt. Innkjøpsavdelingen tok kontakt med alle leverandørene, som da fikk oppgaven med å skru opp leveringstakten. Det ble ansatt ekstra folk og man engasjerte eksterne smedbedrifter. Det utrolig raske oppsvinget førte til en kjede av hendelser der alle aktørene måtte stille opp og levere.

– Det var først og fremst i monteringen vi trengte de største personalforsterkningene, og det tar normalt litt tid før hele teamet samkjøres og maskineriet går som det skal. Det var imidlertid ingenting som hindret produksjonsøkningen nevneverdig, sier Joakim Sjödin, produksjonssjef ved Mählers fabrikk i Rossön.

Daniel Persson ved Hallvikens Mekaniska var en av de som bidro til monteringen, og han syntes det var interessant å være en del av monteringsteamet i Rossön.

– Det var gøy å få komme hit og montere produktene som vi vanligvis leverer mange komponenter til, sier Daniel Persson mens han skrur fast skjærholderne på en plog som snart skal forlate fabrikken.

Nå har Mählers ridd av den verste stormen, og noen av kundene kjører allerede med plogene de bestilte for noen måneder siden.

– Jeg er svært stolt over å ha en så fantastisk gjeng som virkelig leverer når det gjelder, korona eller ikke, sier Ingemar Nyberg.

Daniel Persson, Hallvikens Mekaniska

Joakim Sjödin, Mählers

Kontakt

Ring +47 909 35 698 og spør om sortimentet du søker, eller send spørsmålet i en e-post til info@mahlers.se, så vil vi ta kontakt med deg så snart som mulig.

Følg Mählers:

RSS

Alt innhold © 2016 mahlers.se