Scania NG med Mählers styrsystem MC3 & HB5 hyvelblad
MahlersOnline, 17 nov 2020